Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Utbyggnad av bredband

Inom några år förväntas cirka 95 procent av alla hushåll i Uppsala kommun ha bredband med en hastighet på 100 mbit/s.

Vi satsar på landsbygden

Uppsala kommun är den kommun med flest boende på landsbygden. Genom landsbygdsprogrammet satsar vi på att bli en av Sveriges bästa.

Årets Lantreprenör

Vi vill uppmärksamma någon som gjort en insats för landsbygden.

Arkitekturpolicy

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

Uppsala växer

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram

  Syftet med handlingsplanen är säkra genomslaget av den politiska inriktningen i landsbygdsprogrammet. Vi tar varje år ett helhetsgrepp över pågående projekt i de prioriterade tätorterna och på landsbygderna. Det gör det möjligt att samordna och ger en tydlig uppföljning mellan projekten.

 • Bostad för alla

  Syftet med handlingsplanen är att underlätta och påskynda tillgången på bostäder till lägre kostnad. Handlingsplanen omfattar alla kommunens nämnder och bolag.

 • Riktlinjer för exploateringsavtal

  Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare gällande under vilka förutsättningar och med vilka krav som kommunen generellt ingår exploateringsavtal.

 • Riktlinjer för markanvisning

  Uppsala kommun har i enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar antagit riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna beskriver kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

 • Riktlinje för hantering av förorenade områden

  Riktlinjerna beskriver hur misstankar om föroreningar i mark, vatten och anläggningar ska hanteras inom kommunens verksamheter.

Se alla styrdokument