Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Arkitekturpolicy för Uppsala kommun

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till en levande, hållbar och vacker stad.

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Översiktsplan 2016 – kortversion

  Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016. Här kan du läsa en kortversion av översiktsplanen.

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2017

  Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra, följa upp och planera för de insatser som ska ske på landsbygderna.

 • Arkitekturpolicy

  Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor. Policyn ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

 • Landsbygdsprogram för Uppsala kommun

  Syftet med landsbygdsprogrammet är att bidra till att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med landsbygdsfrågor.

 • Uppsalas innerstadsstrategi

  Uppsala kommuns innerstadsstrategi beskriver hur stadens centrala delar bör utvecklas. Målet är att strategin ska stödja en tillväxt med fortsatt god service, tillgänglighet och attraktionskraft. Strategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden