Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Utbyggnad av bredband

I dag har nästan 90 procent av hushållen i Uppsala kommun tillgång till bredband med en hastighet på 100 mbit per sekund.

Vi satsar på landsbygden

Uppsala kommun är den kommun med flest boende på landsbygden. Genom landsbygdsprogrammet satsar vi på att bli en av Sveriges bästa.

Tyck till om buller

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till nytt åtgärdsprogram mot omgivningsbuller.

Årets Lantreprenör

Vi vill uppmärksamma någon som gjort en insats för landsbygden.

Arkitekturpolicy

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

Uppsala växer

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor

  Arkitekturen i Uppsala ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Den byggda miljön ska utformas utifrån väl definierade arkitektoniska visioner. Byggnader, gator, parker och torg ses i sitt sammanhang och utformas med ett tydligt förhållningssätt till den mänskliga skalan.

 • Riktlinjer för bostadsförsörjning

  Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att nuvarande och kommande invånare lever i bra bostäder och boendemiljöer. Riktlinjerna ger en övergripande bild över kommunens målsättning och inriktning för bostadsförsörjning och bostadsplanering samt vilka utmaningar kommunen står inför och kommunens förutsättningar.

 • Planprogram för Gottsundaområdet

  Planprogrammet beskriver en omfattande stadsutveckling i Gottsundaområdet med minst 5 000 nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Centrumområdet i Gottsunda ska utvecklas till en stadsnod för södra Uppsala - en levande och trivsam centrummiljö för såväl boende som besökare.

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram

  Syftet med handlingsplanen är säkra genomslaget av den politiska inriktningen i landsbygdsprogrammet. Vi tar varje år ett helhetsgrepp över pågående projekt i de prioriterade tätorterna och på landsbygderna. Det gör det möjligt att samordna och ger en tydlig uppföljning mellan projekten.

 • Bostad för alla

  Syftet med handlingsplanen är att underlätta och påskynda tillgången på bostäder till lägre kostnad. Handlingsplanen omfattar alla kommunens nämnder och bolag.

Se alla styrdokument

Publikationer