Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Uppsalas innerstadsstrategi

  Uppsala kommuns innerstadsstrategi beskriver hur stadens centrala delar bör utvecklas. Målet är att strategin ska stödja en tillväxt med fortsatt god service, tillgänglighet och attraktionskraft. Strategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016.

 • Översiktsplan 2016

  Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016. Du kan läsa och använda planen i flera format: webbsidor, pdf-dokument för nedladdning och utskrift (publiceras här i slutat av januari) och en interaktiv version med de kartor som översiktsplanen ska användas tillsammans med.

 • Verksamhetsplan och budget plan- och byggnadsnämnden

 • Uppsala Bostadsförmedling, affärsplan och budget 2017–2019

  Affärsplanen innehåller bland annat bostadsförmedlingens verksamhetsbeskrivning, mål och vision. I dokumentet finns också ägardirektiv och förmedlingens inriktningsmål som bygger på de nio kommungemensamma mål som kommunfullmäktige beslutat om.

 • Parkeringstal för Uppsala

  Parkeringstal är riktvärden för parkering på kvartersmark.

Se alla styrdokument