Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Utbyggnad av bredband

Inom några år förväntas cirka 95 procent av alla hushåll i Uppsala kommun ha bredband med en hastighet på 100 mbit/s.

Vi satsar på landsbygden

Uppsala kommun är den kommun med flest boende på landsbygden. Genom landsbygdsprogrammet satsar vi på att bli en av Sveriges bästa.

Arkitekturpolicy

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

Uppsala växer

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Avgifter för handläggning av enskilda avloppsanläggningar och dispenser

  Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018 för ansökan eller anmälan om avloppsanläggning. Timavgiften är 1 150 kronor från och med 1 januari 2018.

 • Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

  Planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen godkändes av plan- och byggnadsnämnden 23 november 2017. Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service så som till exempel förskolor kan säkerställas. Ekebydalen ska utvecklas för idrott och rekreation. Programmet innehåller strategier och strukturförslag som fungerar som vägledning för kommande detaljplanering inom stadsdelen.

 • Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

  Denna handlingsplan lägger grunden för det fortsatta arbetet med att öka andelen cykelresor i Uppsala kommun. De insatser och åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska användas inom såväl kommunens strategiska som detaljerade planering vid byggnation, drift och underhåll samt arbete med mobilitetsfrågor.

 • Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer

  Det är den lokala kraften som gör att Uppsala kommun blir en av Sveriges bästa landsbygdskommuner och i kommunens första landsbygdsprogram är en av de prioriterade områdena lokalt engagemang. I kommunstyrelsens budget är medel avsatta för åtgärder för lokal demokrati.

 • Riktlinjer för namngivningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde

  Namngivningsnämnden har, enligt kommunens reglemente, ansvar för namngivning av kvarter, gator, vägar, bostadsområden, broar, torg, parker och övriga allmänna platser.

Se alla styrdokument