Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Utbyggnad av bredband

Inom några år förväntas cirka 95 procent av alla hushåll i Uppsala kommun ha bredband med en hastighet på 100 mbit/s.

Vi satsar på landsbygden

Uppsala kommun är den kommun med flest boende på landsbygden. Genom landsbygdsprogrammet satsar vi på att bli en av Sveriges bästa.

Arkitekturpolicy

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

Uppsala växer

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Riktlinjer för exploateringsavtal

  Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare gällande under vilka förutsättningar och med vilka krav som kommunen generellt ingår exploateringsavtal.

 • Riktlinjer för markanvisning

  Uppsala kommun har i enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar antagit riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna beskriver kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

 • Riktlinje för hantering av förorenade områden

  Riktlinjerna beskriver hur misstankar om föroreningar i mark, vatten och anläggningar ska hanteras inom kommunens verksamheter.

 • Bredbandsprogram 2018–2025

  Bredbandsprogrammet utgör en grund för att öka samverkan mellan olika parter. I handlingsplanen beskrivs hur programmet ska genomföras, vem som har ansvaret och hur uppföljning ska ske.

 • Verksamhetsplan och budget namngivningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020.

Se alla styrdokument