Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Utbyggnad av bredband

Inom några år förväntas cirka 95 procent av alla hushåll i Uppsala kommun ha bredband med en hastighet på 100 mbit/s.

Vi satsar på landsbygden

Uppsala kommun är den kommun med flest boende på landsbygden. Genom landsbygdsprogrammet satsar vi på att bli en av Sveriges bästa.

Arkitekturpolicy

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

Uppsala växer

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Bo och Leva Uppsala 29 september

Besök oss på mässan och fråga oss allt om staden, bygdgen, kvarteret, tomten, huset och avloppet.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Bredbandsprogram 2018–2025

  Bredbandsprogrammet utgör en grund för att öka samverkan mellan olika parter. I handlingsplanen beskrivs hur programmet ska genomföras, vem som har ansvaret och hur uppföljning ska ske.

 • Verksamhetsplan och budget namngivningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020.

 • Fördjupad översiktsplan för Södra staden

  Uppsala växer och Södra staden utgör ett av stadens större utvecklingsområden. Med den fördjupade översiktsplanen tar kommunen ett helhetsgrepp om den pågående och framtida utvecklingen i området.

 • Områdesprogram Södra åstråket

  Programmet för södra åstråket ska visa kommunens viljeriktning och mål för en utveckling av området. Programmet ska också redovisa förutsättningar för och konsekvenser av en utveckling och utbyggnad. Programmet ska utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneringen och utvecklingen av södra åstråket. Det ska belysa vilka frågor som måste hanteras och lösas i den fortsatta planprocessen och under genomförandet.

 • Områdesprogram Östra Sala backe

  Programmet visar kommunens viljeriktning och mål för en utveckling av Östra Sala backe och förutsättningar för och konsekvenser av en utbyggnad av området. Programmet utgör underlag för den fortsatta detaljplaneringen och belyser vilka strategiska frågor som måste hanteras och lösas i den fortsatta planprocessen och genomförandet.

Se alla styrdokument