Ämne

Bygga, bo och stadsplanering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör byggande, boende och stadsplanering. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Bygga, bo och stadsplanering

Arkitekturpolicy för Uppsala kommun

Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till en levande, hållbar och vacker stad.

Läs om planerade områden, gröna ytor, innovationer och infrastruktur på bygg.uppsala.se.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer

  Det är den lokala kraften som gör att Uppsala kommun blir en av Sveriges bästa landsbygdskommuner och i kommunens första landsbygdsprogram är en av de prioriterade områdena lokalt engagemang. I kommunstyrelsens budget är medel avsatta för åtgärder för lokal demokrati.

 • Riktlinjer för namngivningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde

  Namngivningsnämnden har, enligt kommunens reglemente, ansvar för namngivning av kvarter, gator, vägar, bostadsområden, broar, torg, parker och övriga allmänna platser.

 • Föreskrifter för grävning i allmän platsmark

  I Uppsala kommuns Föreskrifter för grävning i allmän platsmark kan du läsa om vilka regler som gäller då du ska gräva på allmän platsmark.

 • Riktlinje för medborgardialog

  Denna riktlinje är framtagen för att stödja organisationen vid genomförande av medborgardialog.

 • Översiktsplan 2016 – kortversion

  Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016. Här kan du läsa en kortversion av översiktsplanen.

Se alla styrdokument