Ämne

Avfall och återvinning

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör avfall och återvinning. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Avfall och återvinning

Renare Uppsala

Läs om kommunens arbete med att minska nedskräpningen.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Styrdokument

  • Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022

    Avfallsplanens är ett viktigt styrdokument för kommunens strävan mot en långsiktigt hållbar miljö.

  • Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

    Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun.

  • Avfallsplan

    Kommunens avfallsplan handlar om att öka återanvändningen, minska mängden felsorterat avfall och göra medborgarna mer delaktiga i avfallshanteringen. En god arbetsmiljö för dem som hanterar avfallet är också en viktig del i planen. Dokumentet är ett av flera i det ekologiska ramverket. Kommunens ekologiska ramverk håller samman de program och planer som styr det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

Se alla styrdokument

Publikationer

Nyheter och pressmeddelanden