Ämne

Arbete och sysselsättning

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör arbete och sysselsättning. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Arbete och sysselsättning

Näringslivswebb för företagare

På naringsliv.uppsala.se finns information för dig som vill starta, utveckla och driva företag.

Information till kommunens utförare

På utforare.uppsala.se finns information till företag som är eller vill bli utförare till Uppsala kommun.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra och samlat planera för de insatser som ska ske inom arbetsmarknadspolitikens område.

 • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

 • Landsbygdsprogram för Uppsala kommun

  Syftet med landsbygdsprogrammet är att bidra till att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med landsbygdsfrågor.

 • Riktlinje för stöd till sociala företag

  Riktlinjerna reglerar Uppsala kommuns förhållningssätt till sociala företag och ska utgöra ett stöd för sociala företag i deras relationer med kommunen. Riktlinjen vänder sig till kommunens nämnder och bolagsstyrelser, ideella organisationer och andra berörda aktörer som verkar med insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 • Riktlinje för idéburet partnerskap

  Syftet med riktlinjerna är att skapa gemensamma förutsättningar och ramverk för kommunen som helhet och att möta den ideella sektorns behov och möjligheter att ingå partnerskap på lika villkor.

Se alla styrdokument