Sittplatser på kommunens mark

Alla kommunens sittplatser ska ses över de kommande åren. Befintliga parkbänkar ska rustas upp och nya sittplatser ska ordnas längs promenadstråk och på andra viktiga platser.

Se karta över nya sittplatser (PDF, 5 MB)

Blått streck betyder att arbetet är klart. Lila att arbetet pågår och att nya sittplatser kommer under 2018.

Riktlinje för sittplatser på allmän platsmark

Kommunen arbetar just nu med riktlinjer för sittplatser på allmän platsmark som ägs av Uppsala kommun.  Syftet med riktlinjerna är att det ska finnas gott om sittplatser och att de är tillgängliga och inbjudande. Det handlar bland annat om hur sittplatserna ska se ut, var de ska finnas och hur långt det ska vara mellan sittplatserna. Vi samarbetar också med fastighetsägare för att det även ska finnas bra och tillgängliga sittplatser på mark som inte ägs av kommunen.