Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk (o)hälsa är ett projekt som ska motverka risken för depression hos äldre.

Öka kännedom och kunskap

Projektet ska hjälpa till att lyfta frågan om psykisk ohälsa hos äldre och säkra att psykiatrisk sjukvård är lika viktig som övrig sjukvård.

Mål med projektet är att

  • öka kunskapen om depression hos äldre
  • sprida kunskap om tecken på depression
  • ge vårdgivare information om hur de kan inleda hjälp vid tecken på depression
  • ge vårdgivare information om hur de kan förebygga depression hos äldre.

Äldreförvaltningen driver projektet tillsammans med aktörer som Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Karolinska Institutet (KI).

Äldretelefonen - för dig som mår dåligt

Om du är över 60 år och mår psykiskt dåligt kan du ringa Äldretelefonen. Telefonen drivs av Mind som är en ideell förening och har specialutbildad personal som lyssnar, ger stöd och kan hänvisa till professionellt stöd vid behov. 

Telefon: 020-22 22 33
Telefontider: måndag–fredag, 10.00–15.00

Läs mer om Äldretelefonen på Minds webbplats

Kontakta äldreförvaltningen

Öppettider reception på Svartbäcksgatan 44
Måndag–torsdag 8.00–16.30 och fredag 8.00–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 (här finns bland annat äldreförvaltningens biståndshandläggare)
Postadress: Uppsala kommun, Äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala