Så arbetar vi med frågor om äldreomsorg och senior

Kommunens insatser inom området äldreomsorg och senior ska utformas tillsammans med den enskilde och ge en skälig levnadsnivå. I verksamheten ska äldre människor bemötas med respekt och också få möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppsala kommun ska också vara en jämlik och jämställd kommun, vilket ska återspeglas i nämndens beslut och utbud av insatser. I årets verksamhetsplan prioriterar äldrenämnden att

  • ta tillvara äldre invånares egna resurser och att göra det möjligt för dem att leva ett oberoende liv
  • erbjuda jämlika och jämställda möjligheterna till stöd, vård och omsorg 
  • tillhandahålla vård och omsorg med hög kvalitet.

Läs mer om mål och prioriterade områden i äldrenämndens verksamhetsplan.