Ämne

Äldreomsorg och senior

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör äldreomsorg och senior. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Äldreomsorg och senior

Äldrevänlig kommun

Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

Hälsotips

Är du över 65 år och vill leva ett aktivt liv? Här får du konkreta förslag på hur du kommer igång med träningen.

Äldre och missbruk

Vi arbetar med att ta fram samordnade insatser mellan socialtjänsten, vårdgivare, landstinget och ideella organisationer för att bryta och minska missbruk hos äldre.

Psykisk (o)hälsa

Kommunen driver ett projekt som ska lyfta frågan om psykisk ohälsa hos äldre och säkra att psykiatrisk sjukvård är lika viktig som övrig sjukvård.

Fler sittplatser

Vi rustar upp och ordnar nya sittplatser vid promenadstråk och andra viktiga platser.

Information till kommunens utförare

På utforare.uppsala.se finns information till företag som är eller vill bli utförare till Uppsala kommun.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Inom drygt tio år fördubblas antalet personer som är 80 år och äldre. Det ställer stora krav på den kommunala äldreomsorgen. Samtidigt är engagemang från andra aktörer avgörande för möjligheterna att möta utvecklingen utifrån ett brett äldreperspektiv. Livsmiljöer, boende, gator, kommunikationer, kultur- och serviceutbud med mera behöver i högre grad utformas med tanke på äldre personers behov och förutsättningar.

Läs om kommunens prioriterade områden inom ämnet äldreomsorg och senior.

Styrdokument

Se alla styrdokument