Kommunala pensionärsrådet

Här hittar du möteshandlingar från kommunala pensionärsrådet. Alla möten är öppna för allmänheten och äger rum 9.00-12.00 i Bergius på Stationsgatan 12.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

I kommunala pensionärsrådet har kommunens förtroendevalda och pensionärsorganisationerna samråd och dialog i övergripande frågor av intresse för kommunens äldre. Rådet består av representanter från fem kommunala nämnder, kommunstyrelsen och Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd, UPS.

Förtroendevalda i Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet har 11 ledamöter och 4 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kommunala pensionärsrådets sekreterare

Sekreterare: Daniel Karlsson, äldreförvalningen.

Telefon