Musikskola och kulturskola

Uppsala kommun erbjuder musik- och kulturundervisning för barn och unga i den kommunala musikskolan och stödjer också verksamheten hos Studiefrämjandet och Österledskyrkan.

  • Uppsala musikskola heter den kommunala musikskolan. Uppsala musikskola erbjuder undervisning i många olika instrument och har också kör- och orkesterverksamhet.
  • Studiefrämjandets Kulturskola vänder sig till alla barn och ungdomar i åldern 6-20 år. Kulturskolan har kurser inom musik, dans, teater och konst i Ekeby bruk, Stenhagen och Gottsunda.
  • Österledskyrkans musikskola vänder sig i första hand till alla barn och ungdomar i åldern 6-20 år. Österledskyrkans musikskola erbjuder undervisning i de flesta blåsinstrument, slagverk, trumset och piano. Här finns också möjlighet att spela i orkester

Uppsala musikskola har fått i uppdrag att bredda sin verksamhet och kommer från och med hösten 2016 att heta Uppsala kulturskola. Läs om bakgrundsarbetet och medborgardialogen inför kulturskolans start.