Handlingsplan

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020

Uppsala kommun behöver bygga och anpassa utbildningslokaler utifrån de behov av barn- och elevplatser som finns i kommunen. Därför har kommunen inventerat och analyserat behoven av utbildningslokaler för de kommande åren. Utifrån detta har kommunen fastställt en plan för åren 2016–2020. Planen för Strategisk försörjning av utbildningslokaler innehåller nybyggande, ombyggnad, renovering och avveckling av lokaler.

Dokument

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020

WEBBSIDA (HTML)

Här kan du se en förkortad webbversion av den strategiska planeringen för utbildningslokaler under 2016-2020, uppdelat på område i Uppsala kommun.

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020

PDF, 5 MB | Lyssna

Här kan du läsa publikationen i sin helhet i PDF-format.

Sammanfattning

Planen i korthet:

  • Planeringen innebär fortsatta satsningar på förskola och skola i ett växande Uppsala
  • Framför allt sker åtgärder för att säkerställa förskola samt grundskola i samband med nya bostäder 
  • Målbilden är utbildningslokaler som är:
    • Kostnadseffektiva
    • Ändamålsenliga
    • Placerade där behoven finns och i rätt tid
  • Planeringen som helhet är avgörande för långsiktighet och ekonomisk hantering av dessa stora åtgärder.

Du kan läsa hela planen genom att ladda ner den som pdf eller ta del av åtgärderna område för område i webbversionen.

Utbildingsnämnden fattade beslut i frågan kring strategisk försörjning av utbildingslokaler 30 mars. 

Läs protokollet från sammanträdet.

Kommunstyrelsen fattade beslut ifrågan kring strategisk försörjning av utbildningslokaler 6 april.

Läs protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde