Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Lämna synpunkter och klagomål

Vi behöver veta vad du tycker för att bli bättre

I första hand bör du kontakta skolan eller förskolan för att lämna dina synpunkter.

Så hanterar vi synpunkter

När du skickar in formuläret registreras dina synpunkter hos oss. Vi skickar dem vidare till den verksamhet som berörs. Därför är det viktigt att du anger skolans och förskolans namn. Synpunkterna redovisas också till utbildningsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Dina inskickade synpunkter blir en offentlig handling. Det betyder att vem som helst kan begära ut dem enligt offentlighetsprincipen. Det gäller inte om synpunkterna av någon anledning blir sekretessbelagda.

Du kan vara anonym

Du som vill kan lämna dina synpunkter anonymt genom att inte ange ditt namn eller dina kontaktuppgifter i formuläret. Om du är anonym kan vi inte ge dig någon återkoppling.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Ange könstillhörighet för den person som synpunkten gäller. * Om din synpunkt är övergripande kan du välja alternativet Grupp av elever.
Ange dina kontaktuppgifter

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera synpunkter och klagomål. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.