Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Anmäl kränkande behandling, diskriminering och trakasserier i förskola, grundskola och gymnasieskola

Exempel på kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Exempel på kränkande behandling och trakasserier är

  • nedsättande kommentarer
  • öknamn
  • utfrysning
  • fysiskt våld
  • skadegörelse.

Detsamma gäller om du har blivit utsatt för kränkande handlingar kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna .

Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier behöver inte handla om verbala eller fysiska påhopp. Det kan också vara exempelvis gester eller att någon stirrar.

Läs om åtgärder mot kränkande behandling på Skolverkets webbplats.

Så hanterar vi din anmälan

Vi registrerar din anmälan och skickar den till den berörda verksamheten. Vi redovisar också din anmälan till utbildningsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Om du fyller i dina personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Du kan också välja att vara anonym.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Dina kontaktuppgifter

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna hantera anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.