Mediekontakter förvaltningar

Arbetsmarknadsförvaltningen

Direktör: Lena Winterbom 

Kommunikationsstrateg: Tove Stammers

Brandförsvaret

Chef: Elisabeth Samuelsson

Kommunikationsstrateg: Cecilia Ekdahl

Kulturförvaltningen

Direktör: Sten Bernhardsson

Kommunikationsstrateg: Annika Bellander

Miljöförvaltningen

Direktör: Anna Nilsson

Kommunikationsstrateg: Ingrid Mårtensson

Omsorgsförvaltningen

Direktör: Lenita Granlund

Kommunikationsstrateg: Helena Thorén-Lindqvist

Socialförvaltningen

Direktör: Kaisa Björnström

Kommunikationsstrateg: Johan Ryberg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Direktör: Mats Norrbom

Kommunikationsstrateg: Sofie Mauritzon

Utbildningsförvaltningen

Tf Direktör: Lars Romanus

Kommunikationsstrateg: Magdalena Casteryd

Äldreförvaltningen

Direktör: Carina Juhlin

Kommunikationsstrateg: Karin Cleve Ettemo

Överförmyndarförvaltningen

Direktör: Ida Hellrup

Kommunikationsstrateg: Helena Thorén-Lindqvist