Mediekontakter förvaltningar

Arbetsmarknadsförvaltningen

Direktör: Lena Winterbom 

Kommunikationsstrateg: Tove Stammers

Brandförsvaret

Chef: Elisabeth Samuelsson

Kommunikationsstrateg: Cecilia Ekdahl

Kulturförvaltningen

Direktör: Sten Bernhardsson

Kommunikationsstrateg: Annika Bellander

Miljöförvaltningen

Direktör: Anna Nilsson

Kommunikationsstrateg: Ingrid Mårtensson

Omsorgsförvaltningen

Direktör: Lenita Granlund

Kommunikationsstrateg: Helena Thorén-Lindqvist

Socialförvaltningen

Direktör: Kaisa Björnström

Kommunikationsstrateg: Johan Ryberg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Direktör: Mats Norrbom

Kommunikationsstrateg: Sofie Mauritzon

Utbildningsförvaltningen

Tf Direktör: Lars Romanus

Kommunikationsstrateg: Magdalena Casteryd

Äldreförvaltningen

Direktör: Carina Juhlin

Kommunikationsstrateg: Karin Cleve Ettemo

Överförmyndarförvaltningen

Direktör: Ida Hellrup

Kommunikationsstrateg: Helena Thorén-Lindqvist

Kontakta kommunens växel

Hit kan du ringa om du söker en person eller vill bli kopplad vidare i kommunen.

Du kan även skicka SMS/MMS till 717 27.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt).
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA