Anmäl misstanke om mutor eller jäv

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Svara gärna på så många frågor som du kan och ge så utförlig information som möjligt. 

När hände den, var hände den, har den varit återkommande, vilka är inblandade, har du eller någon annan vidtagit några åtgärder, finns något dokumenterat.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.