Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Anmäl misstanke om mutor eller jäv

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Svara gärna på så många frågor som du kan och ge så utförlig information som möjligt. 

När hände den, var hände den, har den varit återkommande, vilka är inblandade, har du eller någon annan vidtagit några åtgärder, finns något dokumenterat.
Vill du bli kontaktad av utredningsfunktionen? Ange i så fall ditt namn och kontaktuppgifter, till exempel e-post, sms eller telefon, beroende på hur du vill bli kontaktad. Vill du vara anonym lämnar du textrutan tom.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera misstankar om mutor eller jäv. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vid misstanke om brott delar vi uppgifterna med polismyndigheten.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.