Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Anmäl misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Om det gäller dig som privatperson, till exempel beslut om förskoleplats, bygglov eller försörjningsstöd ska du inte gå den här vägen utan vända dig direkt till den del av kommunen som hanterat ärendet. Läs mer om kommunens nämnder, kontor, styrelser, förvaltningar och bolag.

Gör en anmälan

Gör din anmälan om mutor, jäv eller tjänstefel

Önskar du vara anonym anger du inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

Om du anger kontaktuppgifter är det lättare för utredningsfunktionen att ta kontakt och ge dig återkoppling. Hantering av personuppgifter styrs av dataskyddsförordningen, GDPR. Hanteringen styrs även av offentlighets- och sekretesslagen.

Tänk på att vara så detaljerad och korrekt som möjligt. Ange även vilka verksamheter eller tjänstepersoner inom Uppsala kommun som berörs av din anmälan. Om möjligt, ange också vid vilken tidpunkt händelsen ägde rum som du vill anmäla.

Du kan också skriva en anonym anmälan på papper som du skickar till Utredning, Stadshuset, Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala.

Allmän handling

När du skickar in formuläret blir innehållet en allmän handling. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att ta del av offentliga handlingar. Läs mer om allmänna handlingar.