Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Anmäl misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Dina misstankar kan till exempel röra

  • korruption
  • missbruk av ställning
  • bedrägeri
  • ekonomisk brottslighet
  • allvarligt tjänstefel 
  • miljöbrott.

Om det gäller dig som privatperson, till exempel beslut om förskoleplats, bygglov eller försörjningsstöd ska du inte gå den här vägen. Då ska du istället vända dig direkt till den del av kommunen som hanterat ärendet.

Gör din anmälan via webbformulär

Anmäl din misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel genom att fylla i vårt webbformulär. 

Anmälan (länk till webbformulär)

Du kan vara anonym

Det går bra att göra en anonym anmälan. Önskar du vara anonym utesluter du helt enkelt ditt namn och dina kontaktuppgifter i formuläret.

Om du anger kontaktuppgifter är det lättare för utredningsfunktionen att ta kontakt och ge dig återkoppling. Hantering av personuppgifter styrs av dataskyddsförordningen, GDPR. Hanteringen styrs även av offentlighets- och sekretesslagen. Läs om hur kommunen hanterar personuppgifter.

Gör din anmälan via post

Du kan också göra din anmälan på papper, via post. Skicka din anmälan till Utredning, Stadshuset, Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala. Även här går det bra att vara anonym. 

Allmän handling

När du skickar webbformuläret eller postar din anmälan till kommunen blir innehållet en allmän handling. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att ta del av offentliga handlingar. Läs mer om allmänna handlingar.

Kontakta utredning
Postadress:
Utredning, kommunledningskontoret, Stationsgatan 12, 75375 Uppsala