Anmäl misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Om det gäller dig som privatperson, till exempel beslut om förskoleplats, bygglov eller försörjningsstöd ska du inte gå den här vägen utan vända dig direkt till den del av kommunen som hanterat ärendet.

Anmäl anonymt

Gör en anonym anmälan. Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill att din anmälan ska vara anonym.

Du kan också skriva en anonym anmälan på papper som du skickar till Utredning, stadshuset, Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala. 

Skicka e-post

Om du inte vill vara anonym kan du skicka e-post till utredning@uppsala.se och beskriva din misstanke. Om du skickar in din misstanke med e-post tillsammans med dina kontaktuppgifter kontaktar vi dig när vi vet hur det har gått med ditt ärende.

Allmän handling

När du skickar in formuläret blir innehållet en allmän handling. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att ta del av offentliga handlingar. Läs mer om allmänna handlingar.

Kontakta utredning

Postadress: Utredning, kommunledningskontoret, Stationsgatan 12, 75375 Uppsala