Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Pensionärsföreningar kan söka dessa stöd:

  • grundbidrag – stöd för ordinarie verksamhet.
  • aktivitetsstöd – stöd för gemensamma aktiviteter.
  • lokalhyresbidrag – stöd för hyrda eller egna lokaler.

  Det är äldrenämnden som ger bidrag till pensionärsföreningar i kommunen. Bidragen ska underlätta för föreningarna att bedriva en så varierad verksamhet som möjligt.

  Du söker alla bidrag till pensionärsförening på samma blankett. 

 2. Grundbidrag

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för grundbidrag. (PDF, 388 KB)

  Syftet med bidraget är att stimulera din förening till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. 

  Föreningar som kan få stöd

  För att din förening ska kunna söka grundbidrag måste bland annat

  • föreningen ha 25 medlemmar som är pensionärer folkbokförda i kommunen
  • föreningen ha regelbunden verksamhet.

  Stödets storlek

  Bidraget är 1 000 kronor plus högst 10 kronor per medlem. En förening kan högst få 10 000 kronor i bidrag.

  Så här ansöker du

  Bidragsansökan för pensionärsföreningar (PDF, 275 KB)

  Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2019 är den 31 mars 2020.

  Beslut och utbetalning

  Om äldrenämnden beviljar er ansökan betalas pengarna in på föreningens plusgirokonto, bankgirokonto eller bankkonto i april-maj.

 3. Aktivitetsstöd

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för aktivitetsstöd. (PDF, 388 KB)

  Syftet med bidraget är att stimulera din förening till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. 

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka aktivitetsstöd om:

  • Föreningen har 25 medlemmar som är pensionärer folkbokförda i kommunen.
  • Föreningen har regelbunden verksamhet.

  Din förening kan få bidrag för alla möjliga typer av aktiviteter. Det kan vara

  • sällskapsspel
  • idrotts- och motionsverksamhet
  • hobbyaktiviteter
  • föreningsmöten
  • öppet hus
  • resor.

  För att föreningen ska kunna få bidrag för aktiviteten ska den

  • vara anordnad av föreningen
  • ha minst 10 bidragsberättigade deltagare
  • vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande
  • pågå minst en timme.

  Ni måste fylla i närvarolistan med namn på dem som deltar och spara listan i minst fyra år.

  Närvarolista för pensionärsföreningar (PDF, 72 KB)

  Stödets storlek

  Bidraget är högst 75 kronor för en aktivitet med 10–24 deltagare och 175 kronor för en aktivitet med minst 25 deltagare.

  Så här ansöker du

  Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2019 är den 31 mars 2020.

  Beslut och utbetalning

  Om er ansökan blir beviljad betalas pengarna in på föreningens plusgirokonto, bankgirokonto eller bankkonto i april-maj.

 4. Lokalhyresbidrag

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.

  Läs alla regler och villkor för lokalhyresbidrag. (PDF, 388 KB)

  Syftet med bidraget är att stimulera din förening till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. 

  Föreningar som kan få stöd

  För att din förening ska kunna söka lokalhyresbidrag måste bland annat

  • föreningen hyra en lokal minst tre år framåt eller äga lokalen
  • föreningen ha 25 medlemmar som har betalat medlemsavgift och är folkbokförda i kommunen
  • föreningen ha regelbunden verksamhet.

  Stödets storlek

  Föreningen kan få bidrag för upp till 50 procent av lokalkostnaden, men aldrig mer än 10 kronor per bidragsberättigad medlem.

  Till lokalkostnad får föreningen räkna hyra, värme, el, städning, räntor och amorteringar, försäkringar och underhåll (1 procent av taxeringsvärdet). Eventuella hyresintäkter ska dras av från de totala lokalkostnaderna. 

  Föreningen kan inte få lokalhyresbidrag om det är kommunen som hyr ut lokalen.

  Så här ansöker du

  Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2019 är den 31 mars 2020.

  Beslut och utbetalning

  Om er ansökan blir beviljad betalas pengarna in på föreningens plusgirokonto, bankgirokonto eller bankkonto i april–maj.

 5. Kontakt

  Kontaktperson för stöd till pensionärsförening

  Daniel Karlsson
  Telefon: 018-727 85 97
  E-post: daniel.karlsson@uppsala.se

Nyheter om stöd och bidrag

 • Förstärkt stöd till föreningslivets samlingslokaler

  I torsdags beslutade kulturnämnden att införa ett tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler. Stödet är tänkt att kompensera bortfall av hyresintäkter för föreningar i samband med covid-19-pandemin.

 • Årets kulturstipendiater är utsedda

  Kulturnämnden beslutade på onsdagen 29 april att fördela 519 000 kronor till tolv kulturarbetare och sex ungdomar inom två olika stipendieformer. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden och att uppmuntra ungt skrivande.

 • Bibehållna stöd till organisationer och kulturutövare

  Kulturnämnden fattade på måndagen 6 april beslut som underlättar för organisationer och kulturutövare att ställa om sin verksamhet med anledning av covid-19.

Se fler nyheter