Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Information med anledning av Corona (covid-19)

  Information till föreningar och kulturaktörer beträffande evenemang och programverksamhet 

  Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridning av Corona (covid-19) genomför kulturförvaltningen åtgärder vad gäller stödgivning och egen verksamhet.

  Generellt gäller att kulturförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv och råder arrangörer och aktörer som fått stöd att göra detsamma. För mer information om möjligt genomförande, håll er uppdaterade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och information till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids, samt mall för riskbedömning.

  Se information till arrangörer av evenemang på folkhalsomyndigheten.se

  Evenemang med fler än 50 personer

  Regeringen har beslutat att stoppa evenemang och sammankomster med fler än 50 personer. Det innebär att dessa sammankomster omgående behöver ställas in, ombokas eller flyttas fram. Arrangörer ansvarar för att beräkna och säkerställa att det totala antalet deltagare inte överstiger 50. Vid beräkningen av totalt antal deltagare ska även besökare, volontärer, personal och medverkande inkluderas.

  Polisen ansvarar för att förbudet följs.

  Läs om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar på polisen.se.

  Program riktade till förskola och skola

  Folkhälsomyndigheten har gått ut med råd till förskolor och skolor för att minska risken för smittspridning. Skolor uppmanas att i möjligaste mån undvika större ansamlingar av elever och minimera aktiviteter som samlar många personer. Som exempel nämns föreställningar.
  Kulturförvaltningen föreslår att utifrån Folkhälsomyndighetens råd ställa in alla inomhusaktiviteter riktade till skola och förskola under våren, och uppmanar alla stödmottagare med sådana program att om möjligt flytta fram dem till hösten eller ställa in dem.

  Förändrade planer på grund av situationen

  En del av de organisationer som påverkas av rekommendationerna kan behöva ställa in planerad verksamhet. Andra kan ha möjlighet att skjuta upp delar av verksamheten eller genomföra vissa delar i andra former. Stödmottagare med planerad verksamhet som påverkas av rekommendationer uppmanas att kontakta sin stödhandläggare snarast för en dialog om den fortsatta verksamheten.

  En organisation med stöd som beslutat om åtgärder som har en väsentlig påverkan på innehållet i projektet eller verksamheten jämfört med ansökan, måste informera förvaltningen om dessa åtgärder. I de fall verksamheter fått ställas in på grund av rådande situation, kan organisationen få ersättning för vissa kostnader som verksamheten medfört.

  Kontakta kulturförvaltningen för bedömning

  För mer information kontakta ansvarig stödhandläggare eller kulturförvaltningens registrator, kulturforvaltningen@uppsala.se

  FAQ gällande evenemang och programverksamhet

  Just nu får vi många frågor om hur coronaviruset påverkar de stöd vi delar ut för olika projekt och evenemang. Vi försöker svara så fort som möjligt, men vi ber om förståelse för att det kan ta lite extra tid i nuläget. Nedan har vi samlat svar på vanliga frågor.

  Generellt gäller att vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och råder arrangörer och aktörer som fått stöd att göra detsamma. För mer information om möjligt genomförande, håll er uppdaterade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och information till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids, samt mall för riskbedömning.

  Se information till arrangörer av evenemang på folkhalsomyndigheten.se

  Vad händer om jag måste förändra mitt projekt, evenemang eller den verksamhet som jag fått stöd för?

  Om din organisation har sökt eller fått stöd för projekt, evenemang eller verksamhet som påverkas av myndigheternas rekommendationer eller på andra sätt drabbas av coronaviruset, bör ni följa utvecklingen och hitta alternativa lösningar för att undvika onödiga kostnader. Det kan till exempel vara att

  • genomföra möten digitalt
  • senarelägga resor
  • omfördela resurser och uppgifter inom projektet
  • genomföra projektet/evenemanget/verksamheten digitalt
  • skjuta upp delar av projektet, evenemanget eller verksamheten.

  Ett annat tips är att boka ombokningsbara biljetter och boenden.

  Kulturförvaltningen kan ge råd i frågor som rör enskilda organisationers projekt och evenemang men beslut om åtgärder fattas av berörd arrangör.

  Vad händer om jag är kulturaktör med verksamhet riktad till förskola och skola?

  Folkhälsomyndigheten har gått ut med råd till förskolor och skolor för att minska risken för smittspridning. Skolor uppmanas att i möjligaste mån undvika större ansamlingar av elever och minimera aktiviteter som samlar många personer. Som exempel nämns föreställningar.

  Kulturförvaltningen föreslår utifrån Folkhälsomyndighetens råd att ställa in alla inomhusaktiviteter riktade till skola och förskola under våren, och uppmanar alla stödmottagare med sådana program att om möjligt flytta fram dem till hösten eller ställa in dem.

  Vad händer om jag behöver skjuta upp eller ställa in mitt evenemang?

  En del av de organisationer som påverkas av rekommendationerna kan behöva ställa in planerad verksamhet. Andra kan ha möjlighet att skjuta upp delar av verksamheten eller genomföra vissa delar i andra former. Stödmottagare med planerad verksamhet som påverkas av rekommendationer uppmanas att kontakta sin stödhandläggare snarast för en dialog om den fortsatta verksamheten, kulturforvaltningen@uppsala.se.

  Kommer kommunen att kräva pengarna tillbaka?

  Vi förstår att det här är en svår situation för många. Som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för kostnader inom projektet/verksamheten som du redan har betalat eller inte kan undvika till exempel ersättning enligt avtal till utövare eller artister. Vi bevakar rekommendationer ifrån relevanta myndigheter och kompletterar med uppdaterad information vid behov.

  • genomföra möten digitalt
  • senarelägga resor
  • omfördela uppgifter inom projektet
  • genomföra projektet/evenemanget/verksamheten digitalt
  • skjuta upp delar av projektet/evenemanget/verksamheten.
 2. I korthet

  Du som driver en kulturverksamhet kan söka något av kulturnämndens stöd.

  • Verksamhetsstöd – Stöd för en mer varaktig kulturverksamhet.
  • Produktionsstöd teater- och dansverksamhet – Stöd för att ta fram nya produktioner för dem som får verksamhetsstöd.
  • Projektstöd – Stöd för projekt och offentliga kulturevenemang av engångskaraktär.
  • Projektstöd kvinnohistoria – Stöd till projekt om kvinnors historia.
  • Evenemangsstöd – Stöd för att arrangera ett offentligt kulturevenemang för dem som arrangerat samma evenemang tidigare.
  • Stöd till studieförbunds lokalavdelningar – Stöd till studieförbundens verksamhet.
  • Stöd till nationella minoriteters föreningar – Stöd till föreningar som tillhör en nationell minoritet; romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer.
  • Arrangörsstöd till förskole- och skolteater – Stöd för att underlätta för elever i förskola och skola att få uppleva professionell teater och dans. 
  • Upplåtelse av teater- och danslokaler – Stöd för att tillgängliggöra repetitionslokaler för scenkonst under tider då ordinarie verksamhet inte nyttjar lokalerna.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd. (PDF, 79 KB)

  Kulturnämnden ger också stöd till barns och ungas fria tid. 
  Läs mer om stöden till barns och ungas fria tid.

 3. Kriterier för bedömning av ansökningar

  I ansökan ska ni beskriva hur verksamheten förhåller sig till relevanta bedömningsgrunder.

  Läs bedömningsgrunderna i riktlinjerna för kulturnämndens stöd. (PDF, 79 KB)

  Kulturnämnden använder de övergripande bedömningsgrunderna för ansökningar av

  • verksamhetsstöd
  • produktionsstöd för teater- och dansverksamhet
  • projektstöd
  • evenemangsstöd.

  Kulturnämnden använder särskilda bedömningsgrunder för ansökningar av

  • projektstöd för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling avseende kvinnors historia
  • stöd till nationella minoriteters föreningar
  • arrangörsstöd till förskole- och skolteater och dans
  • stöd till studieförbunds lokalavdelningar i Uppsala kommun.
 4. Verksamhetsstöd

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. 

  Stödets syfte

  Stödet ska bidra till ett mångsidigt konst- och kulturliv av hög kvalitet i Uppsala kommun, där alla invånare och besökare kan vara delaktiga. Stöd kan ges till verksamheter som i huvudsak är professionella, eller som bedöms ha ett särskilt kulturpolitiskt intresse.

  De som får verksamhetsstöd kan bara i undantagsfall få stöd ur kulturnämndens andra stödformer. Verksamhetsstödet ges vanligtvis ett år i taget och mottagaren ska redovisa det en gång per år. 

  Vilka som kan söka stödet

  Verksamhetsstöd kan sökas av 

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för den verksamhet ni vill genomföra. 

  Sök verksamhetsstöd

  Ansökningsperiod

  Sista ansökningsdag för ansökan för 2021 var den 26 augusti 2020.

  Information om verksamhetsstöd (PDF, 136 KB)

  För att kunna få verksamhetsstöd ska verksamheten vara stabil och sträcka sig över hela året. 

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Till ansökan ska ni bifoga: 

  • verksamhetsplan och budget
  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse
  • aktuella stadgar
  • förteckning över styrelsens medlemmar ( om det inte framgår av årsmötesprotokollet)
  • checklista för tillgänglighet.

  Du ska också tydligt ange om verksamhetsplanen innehåller enstaka särskilt kostsamma projekt eller produktioner.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om stöd för 2021 fattas av kulturnämnden den 17 december 2020. Stödet betalas ut under januari 2021.

 5. Produktionsstöd teater- och dansverksamhet

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Syftet med stöd till teater- och dansproduktioner är att förbättra villkoren och kvaliteten på det fria skapande som sker utanför kulturinstitutionerna.  

  Vilka som kan söka stödet

  Professionella teater- och dansgrupper med verksamhet i Uppsala kommun som får verksamhetsstöd kan söka stöd för att ta fram nya produktioner. Samma uppsättning kan inte få produktionsstöd vid mer än ett tillfälle.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för produktionen. Stödet kan inte täcka alla kostnader för produktionen.

  Sök stödet

  Ni söker stödet på samma blankett och samtidigt som verksamhetsstödet. Sista ansökningsdag för ansökan för 2021 var den 26 augusti 2020.

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om stöd för 2021 fattas av kulturnämnden den 17 december 2020. Stödet betalas ut under januari 2021.

 6. Projektstöd kultur

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Projektstöd kan gå till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en gång eller första gången. Stöd beviljas ett år i taget. Ett och samma projekt kan beviljas stöd under högst tre år.

  Vem som kan söka stödet

  Projektstöd kan sökas av

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Kulturnämnden beslutar årligen om hur mycket pengar som totalt ges i stöd. Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje organisations verksamhet. Det finns inga fastslagna max- eller minimibelopp.

  Sök stödet

  Sista ansökningsdag för första projektstödsomgången 2021 är den 22 oktober 2020.

  Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet, om det inte gäller en välkänd kulturinstitution.

  Sök projektstöd kultur (PDF, 357 KB)

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Redovisning

  En redovisning av stödet ska göras senast två månader efter att projektet har genomförts.

  Redovisningsblankett av stöd till evenemang och projekt 2020 (PDF, 207 KB)

 7. Projektstöd kvinnohistoria

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Syftet med stödet är att uppmuntra till kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling gällande kvinnors historia.

  Kulturnämnden prioriterar projekt som handlar om kvinnors historia i Uppsala.

  Vem som kan söka stödet

  Enskilda personer, arbetsgrupper, föreningar och organisationer får söka stödet.

  Om du är anställd av Uppsala kommun kan du inte söka bidraget.

  Resultatet av projektet ska presenteras offentligt genom till exempel föreläsningar eller utställningar.

  Stödets storlek

  Kulturnämnden beslutar årligen om hur mycket pengar som totalt ges i stöd. 2020 är det totala stödet 30 000 kronor.

  Sök stödet

  Ansökan görs en gång per år. Sista ansökningsdag för 2020 är 9 mars.

  Kontrollera att den lokal du använder är tillgänglig, fyll i checklistan och skicka med ansökan om lokalen inte är välkänd och helt tillgänglig.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Ansökningsblankett (PDF, 402 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om 2020 års stöd fattas i mars.

 8. Arrangörsstöd till förskole- och skolteater och dans

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Läs reglerna i sin helhet innan ni söker bidraget.
  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Syftet med stödet är att underlätta för Uppsala kommuns elever i förskola och skola att få uppleva professionell teater och dans.

  Vem som kan söka stödet

  Stödet kan sökas av skolor, förskolor och föreningar i Uppsala kommun, både till uppsökande föreställningar och till föreställningar på fast scen.

  Stödet gäller teater- och dansföreställningar som ges av fria, professionella teater- och dansgrupper baserade i Uppsala kommun.

  Stödets storlek

  Ni kan få bidraget för högst 75 procent av kostnaderna för föreställningen och högst 6 000 kronor per föreställning.

  Sök stödet

  Stödet handläggs av kulturförvaltningen på Uppsala kommun, på uppdrag av kulturnämnden.
  Sök stödet på kubikuppsala.se

  Sista ansökningsdag: 14 dagar innan föreställningen.

 9. Upplåtelse av teater- och danslokaler

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Läs reglerna i sin helhet innan ni söker bidraget.

  Läs riktlinjerna för upplåtelse av teater- och danslokaler (PDF, 27 KB)

  Stödets syfte

  Stödet avser kostnadsfri uthyrning av Uppsala kulturskolas dans- och teaterlokaler under tider då verksamheten inte använder lokalerna. Syftet med stödet är att tillgängliggöra repetitionslokaler för scenkonst och utveckla det fria lokala kulturlivet.

  Vem som kan söka stödet

  Den sökande organisationen måste bedriva scenkonstverksamhet, ha sitt säte i Uppsala kommun och redan ta emot kulturstöd eller stöd till barns och ungas fria tid från kulturnämnden.

  Stödets utformning

  Organisationer som beviljas stödet får använda Uppsala kulturskolas dans- och teaterlokaler kostnadsfritt under en period för repetitioner och aktiviteter kopplade till scenkonst som inte är avgiftsbelagda.

  Det är bara organisationen som beviljats stödet som får använda lokalen.

  Sök stödet

  Ansökan kan göras två gånger per år.

  Sök stöd för perioden januari–juni 2019
  Sista ansökningsdag: 1 november

  Sök stöd för perioden juli–december 2019
  Sista ansökningsdag: 1 maj

  Skicka ansökan med e-post till kulturforvaltningen@uppsala.se.

  Ansökan ska innehålla

  • kontaktuppgifter som kan användas av kommunen under handläggningsarbetet och under en eventuell nyttjandeperiod av lokalen
  • önskade upplåtelseveckor av lokalen
  • underlag som visar på behov av lokaler som överensstämmer med organisationens verksamhetsplan.

  Vi kan behandla ansökningar utanför ansökningstiderna i mån av utrymme.

 10. Evenemangsstöd kultur

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Evenemangsstöd kan hjälpa arrangörer av offentliga kulturevenemang som återkommer under flera år i Uppsala kommun.

  Om ni arrangerar ett evenemang för första gången ska ni istället ansöka om projektstöd.

  Vem som kan söka stödet

  Verksamhetsstöd kan sökas av

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor.

  Stödets storlek

  Sök det belopp som är rimligt för evenemanget. Kulturnämnden ger inte stöd till hela evenemangets kostnad.

  Sök stödet

  Sista ansökningsdag för evenemangsstöd 2021 är den 22 oktober 2020.

  Beskriv i ansökan hur evenemanget förhåller sig till de kriterier som gäller för kulturstöd.

  Du ska alltid fylla i och skicka med checklistan för tillgänglighet när du söker stödet.

  Sök evenemangsstöd kultur (PDF, 354 KB)

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Redovisning

  En redovisning av stödet ska göras senast två månader efter att evenemanget har genomförts.

  Redovisningsblankett av stöd till evenemang och projekt 2020 (PDF, 207 KB)

 11. Stöd till studieförbunds lokalavdelningar

  Det här är en sammanfattning av stödet. Innan lokalavdelningen söker stödet bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjer för kulturnämndens stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun (PDF, 216 KB)

  Stödets syfte

  Syftet är att stödet ska vara en del av finansieringen av studieförbundens verksamhet under innevarande år.

  Vem som kan söka stödet

  Stödet kan endast sökas av de studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet och som bedriver verksamhet i Uppsala kommun.

  För det kommunala stödet till studieförbund gäller samma villkor som för statsbidraget, med lokal tolkning och tillämpning för "organisationsbidrag" och "tillgänglighetsbidrag". Uppsala kommun har även ett särskilt stöd till kultur i vården-verksamhet.

  Läs om villkoren för stadsbidrag på Folkbildningsrådets webbplats.

  Stödets olika delar

  Kommunens stöd till studieförbunden fördelas till två typer av verksamhet:

  • 85 procent till allmän studieförbundsverksamhet
  • 15 procent till kultur i vården-verksamhet.

  Hur mycket varje studieförbund får i stöd baseras på tidigare års genomförd statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet.

  Så här fördelas kulturnämndens stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun (PDF, 377 KB)

  Sök stödet

  Ansökan om stöd ska vara kommunen tillhanda på särskild blankett senast 31 januari (infaller det på en helg godtas nästföljande vardag). Ansökningsblankett publiceras senast 1 december 2020.

  Redovisning av stödet

  Redovisning lämnas senast den 30 april för föregående års verksamhet. Till redovisningen bifogas:

  • Underskrivet kommunsammandrag
  • Bokslut
  • Revisionsberättelse

  För kultur i vården verksamhet (KIV) ska även redovisas:

  • Antal genomförda studiecirklar, deltagare och studietimmar redovisade för varje målgrupp
  • Förteckning över de särskilda boenden där verksamheten bedrivits
  • Redovisning för varje målgrupp av hur många individer som nås av verksamheten
  • Kostnads- och intäktsredovisning för verksamheten

  Redovisningsblankett (PDF, 250 KB)

  Beslut och utbetalning

  Bidraget betalas ut under maj månad, med undantag för utbetalningen som sker 2020. Den utbetalningen kommer senast ske den 1 juli.

 12. Ateljéstöd

  Stödets syfte

  Ateljéstödet syftar till att skapa bättre förutsättningar för professionella konstnärer inom området bild och form att verka i Uppsala kommun.

  Vem som kan söka stödet

  Professionella konstnärer inom bild och form som är bosatta och yrkesverksamma i Uppsala kommun kan söka ateljéstöd.

  Läs riktlinjerna med fullständiga villkor (PDF, 97 KB)

  Stödets storlek

  Varje konstnär som är berättigad till ateljéstöd har möjlighet att söka stöd för den del av årshyran som överstiger 4 400 kronor. Maximalt kan stödet uppgå till 10 000 kronor per år.

  Sök stödet

  För perioden 2019–2021 görs en extra utlysning till och med 13 september 2019.

  Ansökningsblankett Ateljéstöd 2019–2021 (PDF, 672 KB)

  Ansök genom att fylla i blanketten, skriv ut, skriv under och skicka brevet till

  Uppsala kommun
  Kulturförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Brevet ska vara poststämplat senast 13 september.
  Du kan också lämna in ansökan på Stationsgatan 12, receptionen, senast 13 september 16.00.

  Beslut och utbetalning

  Kulturnämnden fattar beslut senast i oktober om vilka som får stödet. Beviljat stöd för del av 2019 betalas ut senast 15 november 2019.

  Kontakt

  Om du har frågor om stödet, kontakta kulturförvaltningen.

 13. Stöd till nationella minoriteters föreningar

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

  Läs riktlinjerna för kulturnämndens stöd (PDF, 79 KB)

  Stödets syfte

  Uppsala kommun kan stödja nationella minoriteters föreningars verksamhet i Uppsala kommun. 

  Vem som kan söka stödet

  Föreningar som tillhör en nationell minoritet kan söka stödet. Minoriteterna i Sverige är romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer.

  Stödets storlek

  Kulturnämnden beslutar årligen om budget för stödet. År 2020 är det totala stödet 50 000 kronor.

  Sök stödet

  Sista ansökningsdag för 2020 är 9 mars. Du kan söka en gång per år. Skicka med stadgar, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, budget och verksamhetsplan i din ansökan.

  Kontrollera att den lokal du använder är tillgänglig, fyll i checklistan och skicka med ansökan om lokalen inte är välkänd och helt tillgänglig.

  Checklista för tillgänglighet (PDF, 175 KB)

  Ansökningsblankett (PDF, 403 KB)

  Beslut och utbetalning

  Beslut om 2020 års stöd fattas i mars.

 14. Tillfälligt kulturstöd med anledning av covid-19

  Det här är en sammanfattning av stödens riktlinjer. Innan ni söker stöden bör ni läsa riktlinjerna i sin helhet.

  Riktlinjerna för kulturnämndens stöd. (PDF, 71 KB)

  Stödens syfte

  Genom riktade stöd till kulturlivet ges möjlighet att möta akuta behov med anledning av pandemins effekter 2020 samt mildra ekonomiska konsekvenser av en fortsatt coronaanpassad verksamhet under 2021.

  Syftet med de tillfälliga stödformerna är dels att kompensera organisationers intäktsbortfall som uppstått med anledning av covid-19 under 2020 och dels att möjliggöra nödvändig omställning och anpassning av kulturverksamhet med anledning av covid-19 under 2021.

  Vilka som kan söka stödet

  Stöd kan sökas av aktörer med organisationsnummer baserade i Uppsala kommun som verkar inom kulturnämndens ansvarsområde. För att kunna beviljas ett stöd ska den kulturverksamhet för vilken stöd söks bedrivas i kommunen.

  Informationsmöte 21 oktober - INSTÄLLT

  Den 21 oktober 17.30 planerade kommunen ett livesänt möte för att ge möjlighet att ställa frågor om stödet och ansökningsprocessen. Av tekniska orsaker blev det nödvändigt att skjuta på mötet, vilket vi beklagar. 

  Ett nytt tillfälle för mötet planeras in snarast möjligt.   

  Sök stödet

  Sista ansökningsdag är 2 november 2020. Kulturförvaltningen tar inte emot kompletteringar i efterhand. Ansökningar som inte är fullständiga kommer inte att behandlas

  Det tillfälliga kulturstödet för intäktsbortfall bygger på en uppskattning av bortfallet jämfört med tidigare års verksamhet.I ansökan ska sökande ange jämförande statistik och ekonomiska resultat för 2019 och 2020. Till ansökan bifogas en förteckning över inställd eller påverkad verksamhet.

  Det tillfälliga stödet för omställning och anpassning av kulturverksamhet bygger på en beskrivning hur den berörda verksamheten behöver anpassas eller ställas om för att kunna fortleva under en fortsatt pandemi 2021.

  Sök tillfälligt kulturstöd för intäktsbortfall (PDF, 237 KB)

  Sök tillfälligt kulturstöd för omställning och anpassning av kulturverksamhet (PDF, 238 KB)

  Redovisning

  Det tillfälliga stödet för intäktsbortfall kräver ingen återredovisning.

  Det tillfälliga stödet för omställning och anpassning av kulturverksamhet återredovisas på särskild blankett. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförda åtgärder, konsekvenser av dessa samt en ekonomisk rapport. Redovisningsblankett finns tillgänglig på hemsidan senast 1 februari 2021.

  Beslut

  Beslut om stöden fattas av kulturnämnden i december 2020. Stöden betalas ut i början av 2021. Vid fördelning av stöd prioriteras Uppsalas professionella kulturliv och verksamheter där lokala professionella yrkesutövare drabbas ekonomiskt av pandemin.

 15. Kontakt

  Kontakta kulturförvaltningen
  Telefon:
  018-727 00 00 (Kontaktcenter)
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Postadress:

  Uppsala kommun

  UPK 4300

  Box 1023

  751 40 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

Se fler nyheter