Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om bidraget

  Omsorgsnämnden har ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde, det vill säga till föreningar för personer med funktionsnedsättning. Bidraget är ett stöd till föreningar/organisationer som kompletterar nämndens egna verksamheter och som riktar sig till kommunens invånare.  Det går att söka bidrag för ett eller tre år i taget.

  Du kan läsa reglerna i sin helhet i styrdokumentet Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning

   

 2. Vem kan söka bidraget

  För att kunna få bidrag ska föreningen

  • driva verksamheten i Uppsala kommun
  • ha antagna stadgar och fungera efter demokratiska principer
  • inte vara vinstdrivande
  • ha regelbunden verksamhet
  • vara partipolitiskt obunden
  • bygga sin verksamhet på principen om alla människors lika värde
  • sköta sin ekonomi och bokföring enligt bokföringslagens krav
  • ha allmänintresse och vara öppen för alla. Diskriminering får inte förekomma i verksamheten.

  Föreningen får inte bidrag

  • för delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare
  • för kapitalhöjande insatser som renovering eller ombyggnad
  • retroaktivt.
 3. Bidragsformer

  Om föreningen bedöms tillhöra nämndens ansvarsområde kan den få bidrag i form av:

  Normerat bidrag

  Föreningen får ett grundbidrag omfattande 1700 kr och ett bidrag per medlem omfattande 17 kr (bosatta i Uppsala kommun).

  Verksamhetsbidrag

  Föreningen får bidrag för föreningens löpande verksamhet, lokaler och anställda.

  Utvecklingsbidrag

  Föreningen får bidrag för utvecklingsprojekt som inte strider mot de generella förutsättningarna.

 4. Sök bidraget

  Sista ansökningsdag för år 2020 är 31 oktober 2020. 

  Allmänt om ansökan

  Ansök genom att skicka in blanketten till omsorgsnämnden. Fyll i ansökningsblanketten fullständigt och korrekt och skicka med alla begärda handlingar. 

  Ansökningsblankett (PDF, 314 KB)

  I ansökan ska det framgå

  • vad föreningen gör, och i vilken omfattning
  • om föreningen har några andra bidrag eller subventioner
  • i vilken utsträckning de aktiviteter som föreningen sökt bidrag för under föregående år har genomförts.

  För att beviljas bidrag för en treårsperiod, ska föreningen kunna uppvisa en stabil ekonomisk situation. Föreningen ska också beskriva hur de ska kunna bedriva verksamhet i samma omfattning under de kommande åren.

  Till ansökan ska du även bifoga ett intyg gällande medlemsantal. En revisor eller firmatecknare ska underteckna intyget. 

  Medlemsintyg (PDF, 103 KB)

 5. Handläggning och beslut

  Det är omsorgsnämnden som beslutar hur kommunens bidrag ska fördelas.

  Kompletteringar

  När du har skickat in föreningens ansökan kontrollerar omsorgsförvaltningen att ansökningshandlingarna är kompletta. Om förvaltningen begär in uppgifter om komplettering av ansökan ska de ha inkommit inom 14 arbetsdagar, annars behandlas inte ansökan och det innebär att föreningen förlorar rätten att söka bidrag för det aktuella kalenderåret.

 6. Utbetalning

  Utbetalning av bidrag upp till och med 100 000 kronor betalar omsorgsförvaltningen ut som engångssumma. Utbetalningen görs i januari det år som bidraget beviljats för.

  Bidrag som överstiger 100 000 kronor betalas ut förskottsvis via delutbetalningar vart fjärde månad.

 7. Uppföljning

  De bidrag som kommunen delat ut följs upp varje år. Dels måste föreningen vid varje nästkommande ansökningstillfälle lämna

  • verksamhetsberättelse
  • resultat- och balansräkning, där kostnader och intäkter för den del av verksamheten som omfattas av bidraget framgår
  • revisionsberättelse.

  Föreningar som har fått bidrag ska också

  • ha beredskap att löpande föra en dialog med förvaltningen och nämnden om den verksamhet man fått bidrag för
  • meddela förvaltningen om den bidragsgrundade verksamheten ändras i volym eller verksamhetsform
  • ha kännedom om att omsorgsnämnden har rätt att besluta om återbetalning om föreningen ändrat sin verksamhet utan att meddela förvaltningen, eller uppgivit felaktig information i sin ansökan.
 8. Kontakt

  Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

  Öppettider reception Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)
  Måndag–torsdag 7.45–16.00. 
  Fredag 7.45–15.00.
  Dag före helgdag 7.45–12.00.


  Öppettider reception Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
  Måndag–torsdag 8.00–16.30. 
  Fredag 8.00–16.00 

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning), Svartbäcksgatan 44  (biståndshandläggare)
  Postadress:
  Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

 • Bidrag till Rasbo i samverkan, Storvretas utvecklingsråd, Tunatorget och Vattholma i samverkan

  Uppsala kommun delar varje år ut ett bidrag till lokala aktörer som verkar för att utveckla landsbygden. I år delas 300 000 kronor ut, pengarna delas mellan Rasbo i samverkan, Storvretabygdens utvecklingsråd, Tunatorget och Vattholma i samverkan.

 • Många sökande till tillfälligt kulturstöd

  Totalt har det kommit in 112 ansökningar om tillfälligt kulturstöd. Det var i mars tidigare i år som kulturnämnden beslutade att utlysa en andra ansökningsomgång av tillfälligt kulturstöd med anledning av covid-19. Under torsdagen tog kulturnämnden beslut om att fördela ytterligare fyra miljoner kronor.

 • Covid-stöd till kulturlivet - glöm inte att söka

  Den 15 april 2021 är sista dagen för att ansöka om stöd för intäktsbortfall på grund av pandemin. Det finns två olika stöd: Tillfälligt kulturstöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 och Tillfälligt kulturstöd för särskilda behov och åtgärder

Se fler nyheter