Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Sök stöd till att utveckla din bygd

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

INFORMATION OM BYGDENS FÖRENING
INFORMATION OM ANSVARIG PERSON

Ange information/kontaktuppgifter till den person i föreningen som är ansvarig för att söka bidraget.

INFORMATION OM HUR FÖRENINGEN ARBETAR

Beskriv hur föreningen arbetar idag, om ni har sökt bidrag från andra håll, och i så fall vilka.

INFORMATION OM BIDRAGET

Ange information om hur stort bidrag föreningen söker, hur bidraget är tänkt att användas, samt hur det kan bidra.

BILAGOR

Här ska du ladda upp följande bilagor

  • sammanställning av beräknade kostnader för aktiviteterna
  • stadgar
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk redovisning.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera stödet och göra en bedömning av vilka föreningar som har rätt till stödet. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi sparar uppgifterna i tre år.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta kommunen

Kontakta oss om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

Telefon:
018-727 48 90