Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

En lokal aktör kan vara en ideell- eller ekonomisk förening, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt och som samarbetar med andra föreningar i bygden kring övergripande samhällsutveckling. 

Stöd som delas ut 2021

I år delas 300 000 kronor ut, pengarna delas mellan Rasbo i samverkan, utvecklingsrådet i Storvretabygden, Tunatorget och Vattholma i samverkan.

Välkommen med din ansökan för 2022

Skicka in din ansökan till kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

Här finns en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (PDF, 60 KB)

Vad bidraget ska användas till

Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras landsbygd som allt utanför Uppsala stad.

Bidraget ska gå till åtgärder som främjar

 • demokrati och gemenskap
 • spridning av information och kommunikation kring landsbygdsfrågor.

Bidraget kan inte användas till sådant som kommunen redan ger andra stöd för eller till investeringar.

Du som söker ska tydligt ange vilka aktiviteter som du eller din förening planerar att genomföra och hur de bidrar till demokrati, gemenskap och kommunikation i bygden. Du ska också ange hur aktiviteterna ser till barn- och jämställdhetsperspektiv. 

Kommunen kommer att följa upp bidraget utifrån riktlinjerna. De lokala aktörer som får bidrag kommer att behöva svara på uppföljningsfrågor från kommunen om vad de har använt bidraget till.

Vem som kan söka bidraget

Den lokala aktören som söker bidraget ska

 • sprida kommunal och annan offentlig information som rör bygden i samarbete med kommunen
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer eller bestå av en arbetsgrupp som representerar flera olika föreningar i bygden
 • inte vara vinstdrivande
 • vara partipolitiskt obunden
 • arbeta med frågor om övergripande samhällsutveckling och samarbeta med de andra föreningarna i bygden.

Stödets storlek

Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje aktörs ansökan. Stödets totala storlek är 300 000 kr men det finns inga bestämda max- eller minimibelopp. Varje aktör bestämmer själv hur stort stöd den vill söka. Om du som lokal aktör söker bidrag för över 150 000 kr fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut. Vid belopp lägre än 150 000 kr tar chef eller direktör på stadsbyggnadsförvaltningen beslutet.

Beslut och utbetalning

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ta beslut om de ansökningar som kom in. Beslutet skickas ut med posten.

Föreningen kommer överens med kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsförvaltningen om utbetalningen av bidraget.

2020

 • Rasbo i samverkan 
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Tunatorget

2019

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden

2018

 • Wattholma Kultur & Hembygdsförening
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Rasbo i samverkan
Kontakta kommunen

Kontakta oss om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

Telefon:
018-727 48 90

Nyheter om stöd och bidrag

 • Bidrag till Rasbo i samverkan, Storvretas utvecklingsråd, Tunatorget och Vattholma i samverkan

  Uppsala kommun delar varje år ut ett bidrag till lokala aktörer som verkar för att utveckla landsbygden. I år delas 300 000 kronor ut, pengarna delas mellan Rasbo i samverkan, Storvretabygdens utvecklingsråd, Tunatorget och Vattholma i samverkan.

 • Många sökande till tillfälligt kulturstöd

  Totalt har det kommit in 112 ansökningar om tillfälligt kulturstöd. Det var i mars tidigare i år som kulturnämnden beslutade att utlysa en andra ansökningsomgång av tillfälligt kulturstöd med anledning av covid-19. Under torsdagen tog kulturnämnden beslut om att fördela ytterligare fyra miljoner kronor.

 • Covid-stöd till kulturlivet - glöm inte att söka

  Den 15 april 2021 är sista dagen för att ansöka om stöd för intäktsbortfall på grund av pandemin. Det finns två olika stöd: Tillfälligt kulturstöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 och Tillfälligt kulturstöd för särskilda behov och åtgärder

Se fler nyheter