Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling

Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka bidrag från kommunstyrelsen. Lokala aktörer kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt.

Ansökningstiden har gått ut, sista dag att söka bidraget för 2017 var 21 juli. Om det finns pengar kvar efter sommarens ansökningsperiod kommer stödet att utlysas igen under hösten. Från 2018 kommer sista ansökningsdatum vara 31 mars.

Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (PDF, 60 KB)

Vad bidraget ska användas till

Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras landsbygd som allt utanför Uppsala stad.

Bidraget ska gå till åtgärder som främjar

 • demokrati och gemenskap
 • spridning av information och kommunikation kring landsbygdsfrågor.

Bidraget kan inte användas till sådant som kommunen redan ger andra stöd för eller till investeringar.

Du som söker ska tydligt ange vilka aktiviteter som du eller din förening planerar att genomföra och hur de bidrar till demokrati, gemenskap och kommunikation i bygden. Du ska också ange hur aktiviteterna ser till barn- och jämställdhetsperspektiv. 

Kommunen kommer att följa upp bidraget utifrån riktlinjerna. De lokala aktörer som får bidrag kommer att behöva svara på uppföljningsfrågor från kommunen om vad de har använt bidraget till.

Vem som kan söka bidraget

Den lokala aktören som söker bidraget ska

 • sprida kommunal och annan offentlig information som rör bygden i samarbete med kommunen
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer eller bestå av en arbetsgrupp som representerar flera olika föreningar i bygden
 • inte vara vinstdrivande
 • vara partipolitiskt obunden
 • arbeta med frågor om övergripande samhällsutveckling och samarbeta med de andra föreningarna i bygden.

Sök bidraget

Sök genom att mejla din ansökan till kommunens landsbygdsstrateg via landsbygd@uppsala.se.

Skicka med den lokala aktörens

 • namn och organisationsnummer, postadress, telefonnummer, kontonummer
 • kontaktuppgifter till ansvarig person
 • sammanställning av kostnader för aktiviteterna och den sammanlagda summa som beräknas för aktiviteterna
 • stadgar, verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.

Sista dag att söka bidraget för 2017 är 21 juli. Om det finns pengar kvar efter sommarens ansökningsperiod kommer stödet att utlysas igen under september månad. Från 2018 kommer sista ansökningsdatum vara 31 mars.

Stödets storlek

Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje aktörs ansökan. Stödets totala storlek är 300 000 kr men det finns inga bestämda max- eller minimibelopp. Varje aktör bestämmer själv hur stort stöd den vill söka. Om du som lokal aktör söker bidrag för över 150 000 kr fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut. Vid summor lägre än 150 000 kr tar chef eller direktör på stadsbyggnadsförvaltningen beslutet.

Beslut och utbetalning

Beslutet kommer med posten.

Föreningen kommer överens med kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsförvaltningen om utbetalningen av bidraget.

Kontakta kommunens landsbygdsstrateg

Kontakta kommunens landsbygdsstrateg Malin Ohlsson

Telefon: 018-727 87 81