Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling

Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka bidrag från kommunstyrelsen. Lokala aktörer kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt.

Vad bidraget ska användas till

Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras landsbygd som allt utanför Uppsala stad.

Bidraget ska gå till åtgärder som främjar

  • demokrati och gemenskap
  • spridning av information och kommunikation kring landsbygdsfrågor.

Bidraget kan inte användas till sådant som kommunen redan ger andra stöd för eller till investeringar.

Du som söker ska tydligt ange vilka aktiviteter som du eller din förening planerar att genomföra och hur de bidrar till demokrati, gemenskap och kommunikation i bygden. Du ska också ange hur aktiviteterna ser till barn- och jämställdhetsperspektiv. 

Kommunen kommer att följa upp bidraget utifrån riktlinjerna. De lokala aktörer som får bidrag kommer att behöva svara på uppföljningsfrågor från kommunen om vad de har använt bidraget till.

Vem som kan söka bidraget

Den lokala aktören som söker bidraget ska

  • sprida kommunal och annan offentlig information som rör bygden i samarbete med kommunen
  • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer eller bestå av en arbetsgrupp som representerar flera olika föreningar i bygden
  • inte vara vinstdrivande
  • vara partipolitiskt obunden
  • arbeta med frågor om övergripande samhällsutveckling och samarbeta med de andra föreningarna i bygden.

Stödets storlek

Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje aktörs ansökan. Stödets totala storlek är 300 000 kr men det finns inga bestämda max- eller minimibelopp. Varje aktör bestämmer själv hur stort stöd den vill söka. Om du som lokal aktör söker bidrag för över 150 000 kr fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut. Vid belopp lägre än 150 000 kr tar chef eller direktör på stadsbyggnadsförvaltningen beslutet.

Sök bidraget

Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (PDF, 60 KB)

Ansökan stänger 31mars 2020

Beslut och utbetalning

Beslutet kommer med posten.

Föreningen kommer överens med kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsförvaltningen om utbetalningen av bidraget.

Kontakta kommunens landsbygdsstrateg

Tjänsten landsbygdsstrateg är för närvarande vakant, men du kan kontakta projektledare Emma Ringqvist.

Telefon: 018-727 32 08