Ansök om att bli bidragsberättigad

För att en förening ska kunna söka stöd och bidrag från idrotts- och fritidsnämnden måste den först ansöka om att bli bidragsberättigad. Det gäller för de föreningar som:

  • aldrig tidigare sökt bidrag
  • sökt bidrag för mer än två år sedan.

Vill du inte använda formuläret för att ansöka kan du istället välja att skicka in nedanstående uppgifter via e-post.

E-post: bidrag@uppsala.se.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Bifoga följande dokument: 

Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
För att bli en bidragsberättigad förening ska det finnas en av styrelsen fastställd verksamhetsplan.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Bifoga om protokoll finns tillgängligt.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Bifoga kopia på ett underlag som visar att föreningen tillhör en godkänd riksorganisation. Riksorganisationen ska vara knuten till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Ni kan söka dispens om det inte finns någon lämplig riksorganisation.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Kopia på ett underlag från skattemyndigheten.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Kopia på underlag från bank.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Listan ska innehålla förnamn, efternamn, postnummer, födelseår och kön.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.

Genom att du fyller i och skickar in formuläret godkänner du att ansvarig nämnd i Uppsala kommun behandlar personuppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om behandling av personuppgifter 

Idrotts- och fritidsnämnden är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna i det här formuläret.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.