Stöd till allmänna samlingslokaler

 1. Kommunala stöd


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.

  Läs riktlinjer för stöd för till allmänna samlingslokaler. (PDF, 33 KB)

  Läs riktlinjer för tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 2019. (PDF, 84 KB)

  Föreningar som kan få stöd 

  För att din bygdegårdsförening eller annan lokalhållande förening ska ha rätt att söka stöd ska föreningen vara ansluten till en godkänd riksorganisation (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker).

  För att ha rätt att söka det tillfälliga stödet 2019 krävs inte anslutningen till en riksorganisation, men lokalen ska finnas utanför Uppsala stad och användas till publika evenemang med fokus på barn och unga, eller program riktade till närliggande förskolor och skolor.

  Bidragets storlek

  Verksamhetsstöd

  Bidraget består av två delar:

  • Föreningen kan få ett grundbelopp på 20 kronor per uthyrningsbar kvadratmeter.
  • Föreningen kan få ett bidrag per timme som lokalerna har varit uthyrda till ideella föreningar under föregående år. Bidragets storlek varierar från år till år. Budgeterade medel fördelas till de timmar bygdegårdarna rapporterar in till kommunen. 

  Upprustningsstöd

  Föreningen kan få bidrag för att rusta upp lokaler. De budgeterade medlen fördelas i samråd med Uppsala bygdegårdsdistrikt. 

  Tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 2019

  Föreningen kan få bidrag för att rusta upp lokaler med syftet att möjliggöra evenemang och andra kulturprogram, med fokus på barn och unga.

  Sök stöd

  Ansök via blanketter för de olika stöden. Sista ansökningsdag är 1 mars för verksamhetsstöd och upprustningsstöd, och 6 december 2019 för det tillfälliga stödet. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

  Sök verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler, ansökningsblankett. (PDF, 30 KB)

  Sök upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler, ansökningsblankett. (PDF, 41 KB)

  Sök tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 2019, ansökningsblankett. (PDF, 203 KB) 

  Beslut och utbetalning

  Handläggningstiden är cirka åtta veckor för verksamhetsstöd och upprustningsstöd, och tre veckor för det tillfälliga stödet 2019.

  Redovisa stöd

  Om din förening fått upprustningsstöd måste föreningen skicka in redovisning till kulturförvaltningen senast 1 november samma år som föreningen blivit tilldelad stödet.

  Blankett för redovisning av upprustningsstöd. (PDF, 35 KB)

  Information om redovisning av tillfälligt stöd 2019 skickas ut till de föreningar som beviljas stödet.

  Fäll ihop
 2. Kommunal medfinansiering


  Kriterier för kommunal medfinansiering

  Kommunen följer de föreskrifter som Boverket fastställt för investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler. För att din bygdegårdsförening eller annan lokalhållande förening ska ha rätt att söka kommunal medfinansiering ska du uppfylla följande kriterier:

  • ansökan ska gälla en lokal inom Uppsala kommun
  • föreningen ska ha ett eget organisationsnummer
  • det måste finnas ett plus- eller bankgironummer i föreningens namn
  • föreningen ska vara skuldfri hos kommunen.

  Läs riktlinjer för kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. (PDF, 22 KB)

  Bidragets storlek

  Du kan ansöka om medfinansiering som uppgår till 30 procent av Boverkets godkända projektkostnad.

  Sök stöd

  Ansök via särskild blankett. Sista ansökningsdag är 1 november. Om en ansökan kommer in försent kommer den inte att behandlas.

  Ansök om kommunal medfinansiering till allmänna samlingslokaler. (PDF, 25 KB)

  Beslut och utbetalning

  Handläggningstiden är cirka fyra veckor. Beviljat stöd betalas ut efter att projektet är avslutat och godkänt av Boverket.

  Redovisa stöd

  Du behöver inte redovisa beviljat stöd eftersom stödet betalas ut efter att godkänd slutredovisning.

  Fäll ihop
 3. Kontakt


  Kontakta kulturförvaltningen

  Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop