Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Kommunala stöd

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.

  Läs riktlinjer för stöd för till allmänna samlingslokaler. (PDF, 33 KB)

  Läs riktlinjer för tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 2020. (PDF, 79 KB)

  Föreningar som kan få stöd 

  För att din bygdegårdsförening eller annan lokalhållande förening ska ha rätt att söka stöd ska föreningen vara ansluten till en godkänd riksorganisation (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker).

  För att ha rätt att söka det tillfälliga stödet 2020 krävs att organisationen beviljats verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler under 2019 eller 2020.

  Bidragets storlek

  Verksamhetsstöd

  Bidraget består av två delar:

  • Föreningen kan få ett grundbelopp på 20 kronor per uthyrningsbar kvadratmeter.
  • Föreningen kan få ett bidrag per timme som lokalerna har varit uthyrda till ideella föreningar under föregående år. Bidragets storlek varierar från år till år. Budgeterade medel fördelas till de timmar bygdegårdarna rapporterar in till kommunen. 

  Upprustningsstöd

  Föreningen kan få bidrag för att rusta upp lokaler. De budgeterade medlen fördelas i samråd med Uppsala bygdegårdsdistrikt. 

  Tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 2020

  Föreningen kan få bidrag för att kompensera för tillfälligt intäktsbortfall i samband med covid-19.

  Sök stöd

  Ansök via blanketter för de olika stöden. Sista ansökningsdag är 1 mars för verksamhetsstöd och upprustningsstöd. För sent inkommen ansökan behandlas inte. Ansökan för det tillfälliga stödet kan skickas in löpande. Utlysningen stängs när avsatta medel är fördelade, dock senast den 31 december 2020.

  Sök verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler, ansökningsblankett. (PDF, 30 KB)

  Sök upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler, ansökningsblankett. (PDF, 41 KB)

  Sök tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 2020, ansökningsblankett. (PDF, 64 KB) 

  Beslut och utbetalning

  Handläggningstiden är cirka åtta veckor för verksamhetsstöd och upprustningsstöd. Handläggning av det tillfälliga stödet sker löpande allt eftersom ansökningar kommer in. Bidraget betalas ut när beslutet är fattat.

  Redovisa stöd

  Om din förening fått upprustningsstöd måste föreningen skicka in redovisning till kulturförvaltningen senast 1 november samma år som föreningen blivit tilldelad stödet.

  Blankett för redovisning av upprustningsstöd. (PDF, 35 KB)

  Ingen återredovisning krävs av verksamhetsstöd eller det tillfälliga stödet.

 2. Kommunal medfinansiering

  Kriterier för kommunal medfinansiering

  Kommunen följer de föreskrifter som Boverket fastställt för investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler. För att din bygdegårdsförening eller annan lokalhållande förening ska ha rätt att söka kommunal medfinansiering ska du uppfylla följande kriterier:

  • ansökan ska gälla en lokal inom Uppsala kommun
  • föreningen ska ha ett eget organisationsnummer
  • det måste finnas ett plus- eller bankgironummer i föreningens namn
  • föreningen ska vara skuldfri hos kommunen.

  Läs riktlinjer för kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. (PDF, 22 KB)

  Bidragets storlek

  Du kan ansöka om medfinansiering som uppgår till 30 procent av Boverkets godkända projektkostnad.

  Sök stöd

  Ansök via särskild blankett. Sista ansökningsdag är 1 november. Om en ansökan kommer in försent kommer den inte att behandlas.

  Ansök om kommunal medfinansiering till allmänna samlingslokaler. (PDF, 25 KB)

  Beslut och utbetalning

  Handläggningstiden är cirka fyra veckor. Beviljat stöd betalas ut efter att projektet är avslutat och godkänt av Boverket.

  Redovisa stöd

  Du behöver inte redovisa beviljat stöd eftersom stödet betalas ut efter att godkänd slutredovisning.

 3. Kontakt

  Kontakta kulturförvaltningen
  Telefon:
  018-727 00 00 (Kontaktcenter)
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Postadress:

  Uppsala kommun

  UPK 4300

  Box 1023

  751 40 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

 • Förstärkt stöd till föreningslivets samlingslokaler

  I torsdags beslutade kulturnämnden att införa ett tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler. Stödet är tänkt att kompensera bortfall av hyresintäkter för föreningar i samband med covid-19-pandemin.

 • Årets kulturstipendiater är utsedda

  Kulturnämnden beslutade på onsdagen 29 april att fördela 519 000 kronor till tolv kulturarbetare och sex ungdomar inom två olika stipendieformer. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden och att uppmuntra ungt skrivande.

 • Bibehållna stöd till organisationer och kulturutövare

  Kulturnämnden fattade på måndagen 6 april beslut som underlättar för organisationer och kulturutövare att ställa om sin verksamhet med anledning av covid-19.

Se fler nyheter