Stöd till allmänna samlingslokaler

Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
Läs riktlinjer för stöd för till allmänna samlingslokaler. (PDF, 33 KB)

Föreningar som kan få stöd 

För att din bygdegårdsförening eller annan lokalhållande förening ska ha rätt att söka stöd ska föreningen vara ansluten till en godkänd riksorganisation (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker).

Bidragets storlek

Verksamhetsstöd

Bidraget består av två delar:

  • Föreningen kan få ett grundbelopp på 20 kronor per uthyrningsbar kvadratmeteryta.
  • Föreningen kan få ett bidrag per timme som lokalerna har varit uthyrda till ideella föreningar under föregående år. Bidragets storlek varierar från år till år. Budgeterade medel fördelas till de timmar bygdegårdarna rapporterar in till kommunen. 

Upprustningsstöd

Föreningen kan få bidrag för att rusta upp lokaler. De budgeterade medlen fördelas i samråd med Uppsala bygdegårdsdistrikt. 

Sök stöd

Ansök via blanketter för de olika stöden. Sista ansökningsdag är 1 mars. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

Sök verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler, ansökningsblankett. (PDF, 30 KB)

Sök upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler, ansökningsblankett. (PDF, 41 KB)

Beslut och utbetalning

Handläggningstiden är cirka åtta veckor.

Redovisa stöd

Om din förening fått upprustningsstöd måste föreningen skicka in redovisning till kulturförvaltningen senast 1 november samma år som föreningen blivit tilldelad stödet.

Blankett för redovisning av upprustningsstöd. (PDF, 35 KB)

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala