Stadsodlingsbidrag

 1. Kort om


  Föreningar och kommunala verksamheter kan få stöd för stadsodlingsprojekt. Syftet med stadsodlingsbidraget är att uppmuntra odlingsinitiativ i Uppsala.

  Ansökningstiden för att söka stadsodlingsbidrag har gått ut.

  Fäll ihop
 2. Vilka kan få stödet


  Föreningar och kommunala verksamheter kan söka bidrag för både nya och pågående odlingsprojekt. Din förening eller verksamhet kan söka stöd för projekt som:

  • stimulerar människors engagemang och delaktighet
  • ökar möjligheten att odla på nya områden eller på nya sätt
  • förskönar och är tillgängliga för alla grupper i samhället
  • sprider kunskap om ekologisk odling och biologisk mångfald
  • når nya grupper av odlingsintresserade.

  Däremot ger kommunen inte stöd för kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt. Inte heller för utredningar, förstudier eller projekt som är till för enskilt bruk.

  Fäll ihop
 3. Bidraget storlek och utbetalning


  Ett projekt kan få maximalt 50 000 kronor. Den totala summan som kan fördelas är 500 000 kronor. 

  Beslut och utbetalning

  Tre representanter från gatu- och samhällsmiljönämnden och två tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen bedömer tillsammans och fördelar bidragen. Förvaltningen kommer att meddela de som får bidrag. När det är beslutat lägger förvaltningen också ut informationen här på sidan. Pengarna betalas ut under 2016.

  Redovisning

  Redovisa odlingsprojektet till stadsbyggnadsförvaltningen när projektet är genomfört eller senast 31 mars 2018. Beskriv kort projektets resultat och antalet odlare som deltagit. Redovisningen ska även innehålla bilder från odlingen. 

  Fäll ihop
 4. Stadsodlingsprojekt som fått bidrag


  Följande föreningar fick stadsodlingsbidrag 2016. Stadsodlingsprojekten kommer att pågå under 2017 och 2018.  

  Björklingegården 

  Tilldelas: 17 000 kronor

  Projekt: Så grönsaker, bär, örter och blommor inomhus och utomhus hela året för att låta de äldre uppleva naturens växlingar. De boende ska också kunna delta i odlandet. 
  Läs mer om Björklingegården 

  Eriksdalsgården 

  Tilldelas: 45 000 kronor

  Projekt: Tillgänglighetsanpassa gångar och blomlådor i trädgården för de boendes rullatorer och rullstolar. 
  Läs mer om Eriksdalsgården 

  Flogsta Food

  Tilldelas: 22 960 kronor

  Projekt: Erbjuda kostnadsfria workshops och offentliga events för allmänheten som fokuserar på att sprida kunskap om stadsodling och hållbarhetsfrågor.  
  Läs mer om Flogsta Food

  Fyrisgården 

  Tilldelas: 35 000 kronor

  Projekt: Anlita en trädgårdsmästare för workshops och föreläsningar och anorda odlingsdagar januari–september. 
  Läs mer om Fyrisgården

  Föreningen 8 marta (föreningen för rysktalande kvinnor boende i Sverige)

  Tilldelas: 30 000 kronor

  Projekt: Odla ryska nyttoväxter och hålla workshop om metoder för att hjälpa plantor och blommor att växa i hårda klimatförhållanden.

  Gottsunda odlarförening 

  Tilldelas: 50 000 kronor

  Projekt: Ge nyanlända ett startkit med lite frön och handledning för att börja odla. Målet att skapa en mötesplats där nya och gamla Uppsalabor kan mötas för fika, odla eller bara prata om livet. 

  Hällby förskola 

  Tilldelas: 7 008 kronor

  Projekt: Skapa odlingsmöjligheter för barn och pedagoger på skolans område. 
  Läs mer om Hällby förskola

  Kvarnboängar odlarförening 

  Tilldelas: 12 869 kronor

  Projekt: Arrangerade föreläsning med odlaren och författaren Sara Bäckmo om hur man kan bygga upp sin egen köksträdgård för att få tillgång till närodlad mat och minska miljöpåverkan.  
  Läs mer om Kvarnboängar odlarförening 

  Kvarngärdets odlarförening 

  Tilldelas: 19 740 kronor

  Projekt: Förbättra gångar och gemensamma ytor för bättre tillgänglighet på odlingsområdet för både odlare och allmänheten. 
  Läs mer om Kvarngärdets odlarförening

  Lilla Valsätraskolan 

  Tilldelas: 17 500 kronor

  Projekt: Utveckla elevernas kunskaper i naturorientering, språk och hållbar utveckling genom praktiskt odlingsarbete i klassrum och i skolträdgården. 
  Läs mer om Lilla Valsätraskolan

  Linné äldreboende 

  Tilldelas: 17 400 kronor

  Projekt: Utveckla befintlig utomhusmiljö tillsammans med de äldre för att stimulera deras syn, lukt och hörsel och höja livskvalitén. 
  Läs mer om Linné äldreboende 

  Naturjouren 

  Tilldelas: 30 000 kronor

  Projekt: Använda utemiljön för att sysselsätta personer utanför arbetsmarknaden. Deltagarna deltar i hela processen från markberedning till odling, skörd och försäljning.
  Läs mer om Naturjouren 

  Matparken, Gottsunda

  Tilldelas: 13 000 kronor

  Projekt: Genomföra jordbearbetning och odla växter som gynnar insektsmångfalden. 
  Läs mer om Matparken 

  Orrparkens förskola 

  Tilldelas: 10 600 kronor

  Projekt: Utveckla förskolans innergård tillsammans med barnen och lära dem odla hållbart, hantera kompost och skörda. Barnen ska vara delaktiga i utformningen av innergården. 
  Läs mer om Orrparkens förskola

  Treklangens skola

  Tilldelas: 20 500 kronor

  Projekt: Vidareutveckla skolans nuvarande odling med minst två skolklasser och köpa in fler spadar, krattor, kannor, fröer och plantor.

  Stabby Montessoriförskola 

  Tilldelas: 34 100 kronor

  Projekt: Utveckla skolans stora gräsplan till en plats för lek, utforskande och odling tillsammans med förskolebarnen, föräldrarna och pedagogerna. 
  Läs mer om Stabby Montessoriförskola

  Stenhagens bibliotek 

  Tilldelas: 2 400 kronor 

  Projekt: Starta ett fröbibliotek där besökaren kan lämna och låna fröer av varandra med syftet att sprida intresset för odling bland erfarna och oerfarna odlare.
  Läs mer om Stenhagens bibliotek

  Rosendalgymnasiet 

  Tilldelas: 20 000 kronor

  Projekt: Utveckla en befintlig gräsyta till ett odlingsområde. Målet är att ge eleverna praktisk kunskap om ekologisk hållbarhet och samtidigt ge dem hoppet och möjligheten att kunna påverka den globala miljöfrågan. 
  Läs mer om Rosendalsgymnasiet

  Verkstan 

  Tilldelas: 27 600 kronor

  Projekt: Återskapa föreningens odlingsgrupp för att vidareutveckla trädgården och organisera studiecirklar och praktiskt lagarbete kring odling. 
  Läs mer om Verkstan

  Västra Stenhagenskolan

  Tilldelas: 25 000 kronor

  Projekt: Fortsätta utveckla skolans två kolonilotter och bygga egna odlingslådor. Projektet involverar 300 elever och 12 lärare. 
  Läs mer om Värsta Stenhagenskolan 

  Uppsala Stadsmission, Mikaelsgården

  Tilldelas: 30 250 kronor

  Projekt: Engagera gäster att stadsodla i planteringslådor och planteringskassar. Odlingen är tänkt att fungera som terapibehandling för gästerna och motverka utanförskap.
  Läs mer om Mikaelgården

  Fäll ihop

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala