Samråd rörande nya riktlinjer för föreningsstöd

Tid och plats

Datum: 24 april
Plats: Stationsgatan 12, matsalen på plan 7.

Sista anmälningsdag är måndag 15 april.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av personuppgifter i detta formulär. 

Alla personuppgifter som du skickar till oss registreras och behandlas enligt Dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi efterfrågar krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbetsuppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.