Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Kort om samverkan med föreningslivet

  Idag finns det fler än 3 000 föreningar i Uppsala kommun. Verksamheten bygger till stor del på frivilligt engagemang med medlemmar som ofta arbetar helt ideellt.

  Föreningarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Bland annat bidrar föreningslivet till en bättre folkhälsa, ett bredare kulturliv och en ökad delaktighet. Många får lära sig de demokratiska spelreglerna inom föreningslivet.

 2. Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)

  Kommunen och föreningslivet i Uppsala har tagit fram en överenskommelse för hur samverkan mellan parterna ska gå till. Alla föreningar är välkomna att skriva under överenskommelsen.

  Läs överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet 2018–2023.

  Läs handlingsplanen som hör till överenskommelsen.

 3. Ny överenskommelse togs fram 2017–2018

  Innehållet i överenskommelsen ska revideras vart femte år. Arbetet med revideringen påbörjades under våren 2017 i samband med den årliga dialogkonferensen. Till konferensen bjöds hela föreningslivet i Uppsala kommun in att medverka. I samband med konferensen kom föreningslivet in med förslag på åtaganden och aktiviteter som de vill att kommunen ska arbeta med och genomföra de kommande fem åren.

  Efter att ha sammanställt inkommet materialet från dialogkonferensen anordnade Uppsala kommun fyra dialogmöten med föreningslivet. Dessa ägde rum i Gottsunda, City, Stenhagen och Björklinge. Resultatet av föreningsdialogerna hbearbetades av föreningslivets representationsgrupp och ett förvaltningsövergripande nätverk inom kommunen. Resultatet blev ett förslag till en ny lokal överenskommelse med tillhörande handlingsplan.

  Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2018 att anta den nya överenskommelsen.

 4. Anslut din förening till överenskommelsen

  Om din förening vill ställa sig bakom principerna och åtagandena i överenskommelsen skriver ni under signeringsdokumentet och skickar det till:

  Daniel Nilsson
  Uppsala kommun, kommunledningskontoret
  753 75 Uppsala

  Signeringsdokument för överenskommelsen (PDF, 74 KB)

 5. Föreningslivets dialoggrupp

  Föreningar som har skrivit under överenskommelsen har startat en dialoggrupp. I gruppen samverkar föreningarna för att aktivt följa överenskommelsens principer och åtaganden i dialog med kommunen.

  Dialoggruppen består av alla föreningar som är anslutna till överenskommelsen.

 6. Föreningar som skrivit under överenskommelsen

  • ABF i Uppsala län
  • Afasiföreningen i Uppsala län
  • Afganska föreningen
  • Aktiv Ungdom Uppsala
  • Almtuna IS
  • Almunge Jaktskytteklubb
  • Amhara Development Ass.
  • Anhörigföreningen i Uppsala
  • ASCU – African Student Community in Uppsala
  • Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
  • ASUT – Arabiska och Svenska Under ett Tak
  • Autism och Aspbergerföreningen Uppsala län
  • Bahaí samfundet i Uppsala
  • Bananteatern
  • Barnombudet i Uppsala län
  • Blommorna
  • Bolivia Chasqui
  • Brottsofferjouren Uppsala – Knivsta
  • Bälinge IF
  • Centrum för Integration och Mångfald
  • Cykelfrämjandet i Uppsala
  • Diakonistiftelsen Samariterhemmet
  • Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening
  • Ekeby Flogsta samrådskommitté
  • Encuentro Latino kulturförening
  • Eritrianska förbundet
  • Eritrianska förbundet i Uppsala
  • Etiopiska (ERDAU)
  • Etiopisk-Tigrianska föreningen
  • Folkuniversitetet Uppsala
  • Friluftsfrämjandet – Uppsala lokalavdelning
  • FUB – föreningen för barn, ungdom och vuxna med utvecklingsstörning
  • Fyrisgården
  • Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala
  • Föreningen FUB-gården
  • Föreningen Hjärnkoll
  • Föreningen HjärtLung Uppsala
  • Föreningen ISAK – Integration, STI, Antivåld, Kunskap
  • Föreningen Ljusare Framtid
  • Föreningen poesi utan gränser
  • Föreningen Verkstan
  • Föreningsgården Ekolnsnäs
  • Föräldraföreningen mot narkotika i Uppsala (FMN)
  • GF Uppsalaflickorna
  • Gottsunda Dans & Teater 
  • Hela Sverige ska leva – Uppsala län
  • Hopp Uppsala
  • HSO - Handikappföreningarnas samarbetsorg i Uppsala kommun
  • Idrottsföreningen Thor
  • IK Sirius fotboll
  • IKF – Internationella Kvinnoföreningen i Uppsala
  • Initcia
  • Initiativbyrån
  • IOGT-NTO Funbo Framtid
  • Järlåsa IF
  • KCDIK - Kafeero Community Development Initiative Kiwoko
  • Korpen Uppsala
  • Kulturföreningen Fyrisgillet
  • Kulturkaféerna i Uppland
  • Kurdiska föreningen i Uppsala
  • Kurdiska Kulturcenter
  • Kurdiska vänskapsföreningen
  • Kurdistan förening i Uppsala
  • Lasofta ungdomsförening
  • Lions zon 2
  • Livets ord
  • Lut-Erik
  • Länsbygderådet Hela Sverige Ska Leva – Uppsala Län
  • Medborgarskolan Mälardalen
  • Naturjouren ekonomisk förening
  • OCD föreningen Uppsala
  • Odlarföreningen Nybyplantan
  • Palestinska folkets förening (PFF)
  • Permakultur Uppsala Ek förening
  • Positiva framtidsvisioner
  • PRO Björklinge
  • PRO Fålhagen
  • PRO Gottsunda – Sunnersta
  • PRO Samarbetsorganisationen i Uppsala kommun
  • Refugees Welcome Uppsala
  • RFSL Uppsala
  • RFSU
  • Riksf för Hjälp Narkotika- och Läkemedelsberoende – Uppsala län
  • RIS - Rasbo i Samverkan
  • Ronja FK
  • Rädda Barnens lokalförening i Uppsala
  • Salsal föreningen i Sverige
  • Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala
  • Schysst Framtid Sverige
  • Segelflygarna Uppsala FK
  • Sensus studieförbund
  • SMU i Uppsala – En del av Equmenia
  • Social ekonomi Uppsala
  • Somaliska hjälpkommittén
  • Stefanushjälpen
  • Stenhagens KK
  • Stiftelsen Föreningar i Sverige
  • Storvreta IBK
  • Storvreta IK
  • Studiefrämjandet
  • Studieförbundet Bilda Öst
  • Svenska kyrkan Uppsala pastorat
  • Tamam Uppsala
  • Team Jackdaws Uppsala HC
  • Ting & kaka
  • TRIS – tjejers rätt i samhället
  • ULVIS – Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk
  • Upplands Idrottsförbund & SISU idrottsutbildning Uppland
  • Upplands Modelljernvägs Förening
  • Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling
  • Uppsala 4 H
  • Uppsala Allians för bandyhallar
  • Uppsala allmänna konståkningsklubb
  • Uppsala basket dam
  • Uppsala Bouleallians
  • Uppsala Föreningar
  • Uppsala Handikapp Idrott (UHI)
  • Uppsala HK
  • Uppsala KFUK-KFUM
  • Uppsala kristna råd
  • Uppsala Kvinnojour
  • Uppsala Läns Bildningsförbund
  • Uppsala Modern Femkamp
  • Uppsala Paddlarklubb
  • Uppsala Parkour
  • Uppsala Rödakorskrets
  • Uppsala Stadsmission
  • Uppsala Tyngdlyftningsklubb
  • Uppsala Unga Muslimer
  • Uppsala Utvecklings Centrum för Social Ekonomi
  • Uppsala Young Hockey Club
  • UPS – Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
  • Upsala Golfklubb
  • Upsala Tennisklubb
  • Vaksala SK
  • Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet
  • Vision Vox Vigor
  • Zero Waste Uppsala
  • Österledskyrkan i Gamla Uppsala
 7. Kontakt

  Kontakta avdelningen för social hållbarhet

  Kontaktperson: Daniel Nilsson

  Telefon:
  018-727 59 17
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12

Nyheter om stöd och bidrag

 • Förstärkt stöd till föreningslivets samlingslokaler

  I torsdags beslutade kulturnämnden att införa ett tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler. Stödet är tänkt att kompensera bortfall av hyresintäkter för föreningar i samband med covid-19-pandemin.

 • Årets kulturstipendiater är utsedda

  Kulturnämnden beslutade på onsdagen 29 april att fördela 519 000 kronor till tolv kulturarbetare och sex ungdomar inom två olika stipendieformer. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden och att uppmuntra ungt skrivande.

 • Bibehållna stöd till organisationer och kulturutövare

  Kulturnämnden fattade på måndagen 6 april beslut som underlättar för organisationer och kulturutövare att ställa om sin verksamhet med anledning av covid-19.

Se fler nyheter