Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Kort om samverkan med föreningslivet

  Idag finns det fler än 3 000 föreningar i Uppsala kommun. Verksamheten bygger till stor del på frivilligt engagemang med medlemmar som ofta arbetar helt ideellt.

  Föreningarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Bland annat bidrar föreningslivet till en bättre folkhälsa, ett bredare kulturliv och en ökad delaktighet. Många får lära sig de demokratiska spelreglerna inom föreningslivet.

 2. Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)

  Kommunen och föreningslivet i Uppsala har tagit fram en överenskommelse för hur samverkan mellan parterna ska gå till. Alla föreningar är välkomna att skriva under överenskommelsen.

  Läs överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet 2018–2023.

  Läs handlingsplanen som hör till överenskommelsen.

 3. Ny överenskommelse togs fram 2017–2018

  Innehållet i överenskommelsen ska revideras vart femte år. Arbetet med revideringen påbörjades under våren 2017 i samband med den årliga dialogkonferensen. Till konferensen bjöds hela föreningslivet i Uppsala kommun in att medverka. I samband med konferensen kom föreningslivet in med förslag på åtaganden och aktiviteter som de vill att kommunen ska arbeta med och genomföra de kommande fem åren.

  Efter att ha sammanställt inkommet materialet från dialogkonferensen anordnade Uppsala kommun fyra dialogmöten med föreningslivet. Dessa ägde rum i Gottsunda, City, Stenhagen och Björklinge. Resultatet av föreningsdialogerna hbearbetades av föreningslivets representationsgrupp och ett förvaltningsövergripande nätverk inom kommunen. Resultatet blev ett förslag till en ny lokal överenskommelse med tillhörande handlingsplan.

  Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2018 att anta den nya överenskommelsen.

 4. Anslut din förening till överenskommelsen

  Om din förening vill ställa sig bakom principerna och åtagandena i överenskommelsen skriver ni under signeringsdokumentet och skickar det till:

  Daniel Nilsson
  Uppsala kommun, kommunledningskontoret
  753 75 Uppsala

  Signeringsdokument för överenskommelsen (PDF, 74 KB)

 5. Föreningslivets dialoggrupp

  Föreningar som har skrivit under överenskommelsen har startat en dialoggrupp. I gruppen samverkar föreningarna för att aktivt följa överenskommelsens principer och åtaganden i dialog med kommunen.

  Dialoggruppen består av alla föreningar som är anslutna till överenskommelsen.

 6. Föreningar som skrivit under överenskommelsen

  • ABF i Uppsala län
  • Afasiföreningen i Uppsala län
  • Afganska föreningen
  • Aktiv Ungdom Uppsala
  • Almtuna IS
  • Almunge Jaktskytteklubb
  • Amhara Development Ass.
  • Anhörigföreningen i Uppsala
  • ASCU – African Student Community in Uppsala
  • Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
  • ASUT – Arabiska och Svenska Under ett Tak
  • Autism och Aspbergerföreningen Uppsala län
  • Bahaí samfundet i Uppsala
  • Bananteatern
  • Barnombudet i Uppsala län
  • Blommorna
  • Bolivia Chasqui
  • Brottsofferjouren Uppsala – Knivsta
  • Bälinge IF
  • Centrum för Integration och Mångfald
  • Cykelfrämjandet i Uppsala
  • Diakonistiftelsen Samariterhemmet
  • Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening
  • Ekeby Flogsta samrådskommitté
  • Encuentro Latino kulturförening
  • Eritrianska förbundet
  • Eritrianska förbundet i Uppsala
  • Etiopiska (ERDAU)
  • Etiopisk-Tigrianska föreningen
  • Folkuniversitetet Uppsala
  • Friluftsfrämjandet – Uppsala lokalavdelning
  • FUB – föreningen för barn, ungdom och vuxna med utvecklingsstörning
  • Fyrisgården
  • Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala
  • Föreningen FUB-gården
  • Föreningen Hjärnkoll
  • Föreningen HjärtLung Uppsala
  • Föreningen ISAK – Integration, STI, Antivåld, Kunskap
  • Föreningen Ljusare Framtid
  • Föreningen poesi utan gränser
  • Föreningen Verkstan
  • Föreningsgården Ekolnsnäs
  • Föräldraföreningen mot narkotika i Uppsala (FMN)
  • GF Uppsalaflickorna
  • Gottsunda Dans & Teater 
  • Hela Sverige ska leva – Uppsala län
  • Hopp Uppsala
  • HSO - Handikappföreningarnas samarbetsorg i Uppsala kommun
  • Idrottsföreningen Thor
  • IK Sirius fotboll
  • IKF – Internationella Kvinnoföreningen i Uppsala
  • Initcia
  • Initiativbyrån
  • IOGT-NTO Funbo Framtid
  • Järlåsa IF
  • KCDIK - Kafeero Community Development Initiative Kiwoko
  • Korpen Uppsala
  • Kulturföreningen Fyrisgillet
  • Kulturkaféerna i Uppland
  • Kurdiska föreningen i Uppsala
  • Kurdiska Kulturcenter
  • Kurdiska vänskapsföreningen
  • Kurdistan förening i Uppsala
  • Lasofta ungdomsförening
  • Lions zon 2
  • Livets ord
  • Lut-Erik
  • Länsbygderådet Hela Sverige Ska Leva – Uppsala Län
  • Medborgarskolan Mälardalen
  • Naturjouren ekonomisk förening
  • OCD föreningen Uppsala
  • Odlarföreningen Nybyplantan
  • Palestinska folkets förening (PFF)
  • Permakultur Uppsala Ek förening
  • Positiva framtidsvisioner
  • PRO Björklinge
  • PRO Fålhagen
  • PRO Gottsunda – Sunnersta
  • PRO Samarbetsorganisationen i Uppsala kommun
  • Refugees Welcome Uppsala
  • RFSL Uppsala
  • RFSU
  • Riksf för Hjälp Narkotika- och Läkemedelsberoende – Uppsala län
  • RIS - Rasbo i Samverkan
  • Ronja FK
  • Rädda Barnens lokalförening i Uppsala
  • Salsal föreningen i Sverige
  • Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala
  • Schysst Framtid Sverige
  • Segelflygarna Uppsala FK
  • Sensus studieförbund
  • SMU i Uppsala – En del av Equmenia
  • Social ekonomi Uppsala
  • Somaliska hjälpkommittén
  • Stefanushjälpen
  • Stenhagens KK
  • Stiftelsen Föreningar i Sverige
  • Storvreta IBK
  • Storvreta IK
  • Studiefrämjandet
  • Studieförbundet Bilda Öst
  • Svenska kyrkan Uppsala pastorat
  • Tamam Uppsala
  • Team Jackdaws Uppsala HC
  • Ting & kaka
  • TRIS – tjejers rätt i samhället
  • ULVIS – Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk
  • Upplands Idrottsförbund & SISU idrottsutbildning Uppland
  • Upplands Modelljernvägs Förening
  • Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling
  • Uppsala 4 H
  • Uppsala Allians för bandyhallar
  • Uppsala allmänna konståkningsklubb
  • Uppsala basket dam
  • Uppsala Bouleallians
  • Uppsala Föreningar
  • Uppsala Handikapp Idrott (UHI)
  • Uppsala HK
  • Uppsala KFUK-KFUM
  • Uppsala kristna råd
  • Uppsala Kvinnojour
  • Uppsala Läns Bildningsförbund
  • Uppsala Modern Femkamp
  • Uppsala Paddlarklubb
  • Uppsala Parkour
  • Uppsala Rödakorskrets
  • Uppsala Stadsmission
  • Uppsala Tyngdlyftningsklubb
  • Uppsala Unga Muslimer
  • Uppsala Utvecklings Centrum för Social Ekonomi
  • Uppsala Young Hockey Club
  • UPS – Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
  • Upsala Golfklubb
  • Upsala Tennisklubb
  • Vaksala SK
  • Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet
  • Vision Vox Vigor
  • Zero Waste Uppsala
  • Österledskyrkan i Gamla Uppsala
 7. Nu förenklar kommunen för föreningslivet

  Många föreningar tycker att det är krångligt att boka kommunens lokaler och att ansöka om föreningsbidrag. Nu har föreningslivet och kommunen kommit överens om en plan och konkreta åtgärder för att förenkla och förbättra situationen. Kommunen satsar bland annat på ett nytt digitalt stöd för bidrag och lokalbokning.

  Uppsala kommun har kommit överens med föreningslivet om att göra det lätt att komma i kontakt med kommunen, få information och ansöka om föreningsbidrag, samt verka för ökat nyttjande av kommunens lokaler för föreningslivet. Båda dessa uppdrag finns beskrivna i Handlingsplan för överenskommelse mellan kommun och föreningsliv 2018–2023.

  Givande diskussion

  Sedan september 2019 har kommunen arbetat med dessa mål under ett samlat projektnamn; förenkla administration och ansökan föreningsbidrag för aktörer i föreningslivet. I december 2019 bjöd kommunen in representanter för föreningslivet till diskussion om inriktning på arbetet. Under mötet beslutades att en referensgrupp ska ge input om digitalt stöd för bidrag och lokalbokning, och föreningslivet ska få möjlighet att uttrycka vilket behov av information de har via Uppsala kommuns kontaktcenter och webb.

  Ny riktlinje

  Projektet har under året tydliggjort grundprinciperna för föreningsbidrag, och sett över handläggningsprocesser. Under hösten ska kommunfullmäktige bestämma ny policy för samverkan med aktörer i föreningslivet, och kommunstyrelsen ska ta beslut om ny riktlinje för föreningsbidrag. Med utgångspunkt i policy och riktlinje ska instruktioner för föreningsbidrag sedan omarbetas så att bidragsformerna blir mer enhetliga.

  Digitalt stöd

  Nytt digitalt stöd för bidrag och lokalbokning ska införas under hösten 2021. För att kunna få fram en bra lösning för bidrag och bokning av lokaler ska:

  • handläggningsprocessen för ärendehantering och återrapportering ses över för att göra den mer enhetlig
  • möjligheten att utöka lokalbokningssystemet ses över så att det skapar möjligheter för fler föreningar och aktiviteter
  • en utredning ska ske för att skapa mer likvärdiga förutsättningar för de som betalar lokalhyra

  Innan vi tar något beslut om bokningssystem ska aktörer i föreningslivet bjudas in som referensgrupp och kravställare. Föreningslivet ska få en fördjupad rapport i samband med framtida dialogkonferens. Dialogkonferenser sker regelbundet och är ett tillfälle för kommunen att göra en avstämning kring arbetet med den lokala överenskommelsen och andra utvecklingsfrågor. Vi uppdaterar även uppsala.se med information om bidrag, lokalbokning och om de möjligheter som finns.

 8. Kontakt

  Kontaktperson: Ewy Thörnqvist

  Telefon:
  018-726 01 91
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12

Nyheter om stöd och bidrag

Se fler nyheter