Samverkan med föreningslivet

 1. Kort om samverkan med föreningslivet


  Idag finns det fler än 3 000 föreningar i Uppsala kommun. Verksamheten bygger till stor del på frivilligt engagemang med medlemmar som ofta arbetar helt ideellt.

  Föreningarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Bland annat bidrar föreningslivet till en bättre folkhälsa, ett bredare kulturliv och en ökad delaktighet. Många får lära sig de demokratiska spelreglerna inom föreningslivet.

  Fäll ihop
 2. Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)


  Kommunen och föreningslivet i Uppsala har tagit fram en överenskommelse för hur samverkan mellan parterna ska gå till. Alla föreningar är välkomna att skriva under överenskommelsen.

  Läs överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet

  Fäll ihop
 3. Ny överenskommelse tas fram


  Nu pågår arbete med att revidera överenskommelsen. Alla föreningar och ideella organisationer i Uppsala kommun är under hösten välkomna till dialogmöten för att påverka hur Uppsala kommun och föreningslivet ska samverka under de kommande åren.

  Läs förslag till nya och reviderade åtaganden. (PDF, 100 KB)

  Välkommen på dialogmöten

  Vad är viktigast för dig och din förening i den nya överenskommelsen? Vilka frågor är viktigast för Uppsala? Vad vill och kan vi uppnå tillsammans? Kom och säg din mening!

  Tid och plats

  • 24 oktober 18.00-20.00, Gottsunda, Kulturpunkten
  • 8 november 18.30-20.30, Missionskyrkan, Uppsala
  • 21 november 18.00-20.00, Stenhagens bildnings- och kulturcentrum
  • 7 december 18.00-20.00, Björklinge, PRO Furuliden

  Välj tid och plats som passar dig och din förening bäst. Flera representanter från respektive förening är välkomna.

  Anmäl dig till dialogmöten om den lokala överenskommelsen.

  Agenda och medverkande

  • Presentation av den lokala överenskommelsen (LÖK)
  • Processen mot en ny LÖK
  • Gruppdiskussioner
  • Påverkanstorg – rösta om de framtagna förslagen

  Mötena leds av Daniel Nilsson, utvecklingsledare inom Uppsala kommun och Sven Borgmästars, Föreningslivets representationsgrupp. Du som vill veta mer är välkommen att kontakta Daniel eller Sven.

  Daniel Nilsson: daniel.nilsson@uppsala.se, 018-727 59 17 
  Sven Borgmästars: sven.borgmastars@uppland.rf.se, 070-272 54 28

  Fäll ihop
 4. Anslut din förening till överenskommelsen


  Om din förening vill ställa sig bakom principerna och åtagandena i överenskommelsen skriver ni under signeringsdokumentet och skickar det till:

  Daniel Nilsson
  Uppsala kommun, kommunledningskontoret
  753 75 Uppsala

  Signeringsdokument för överenskommelsen (PDF, 576 KB)

  Fäll ihop
 5. Föreningslivets dialoggrupp


  Föreningar som har skrivit under överenskommelsen har startat en dialoggrupp. I gruppen samverkar föreningarna för att aktivt följa överenskommelsens principer och åtaganden i dialog med kommunen.

  Dialoggruppen består av alla föreningar som är anslutna till överenskommelsen.

  Fäll ihop
 6. Föreningar som skrivit under överenskommelsen


  • Afasiföreningen i Uppsala län
  • Afganska föreningen
  • Aktiv Ungdom Uppsala
  • Almtuna IS
  • Almunge Jaktskytteklubb
  • Amhara Development Ass.
  • ASCU – African Student Community in Uppsala
  • Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
  • ASUT – Arabiska och Svenska Under ett Tak
  • Autism och Aspbergerföreningen Uppsala län
  • Bahaí samfundet i Uppsala
  • Barnombudet i Uppsala län
  • Blommorna
  • Bolivia Chasqui
  • Brottsofferjouren Uppsala – Knivsta
  • Centrum för Integration och Mångfald
  • Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening
  • Eritrianska förbundet
  • Eritrianska förbundet i Uppsala
  • Etiopiska (ERDAU)
  • Etiopisk-Tigrianska föreningen
  • Friluftsfrämjandet – Uppsala lokalavdelning
  • FUB – föreningen för barn, ungdom och vuxna med utvecklingsstörning
  • Fyrisgården
  • Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala
  • Föreningen FUB-gården
  • Föreningen HjärtLung Uppsala
  • Föreningen ISAK – Integration, STI, Antivåld, Kunskap
  • Föreningen Ljusare Framtid
  • Föreningen poesi utan gränser
  • Föreningen Verkstan
  • Föräldraföreningen mot narkotika i Uppsala (FMN)
  • Hela Sverige ska leva – Uppsala län
  • Hopp Uppsala
  • HSO - Handikappföreningarnas samarbetsorg i Uppsala kommun
  • Idrottsföreningen Thor
  • IKF – Internationella Kvinnoföreningen i Uppsala
  • Initcia
  • Initiativbyrån
  • Järlåsa IF
  • KCDIK - Kafeero Community Development Initiative Kiwoko
  • Korpen Uppsala
  • Kulturföreningen Fyrisgillet
  • Kulturkaféerna i Uppland
  • Kurdiska föreningen i Uppsala
  • Kurdiska Kulturcenter
  • Kurdiska vänskapsföreningen
  • Kurdistan förening i Uppsala
  • Lions zon 2
  • Livets ord
  • Lut-Erik
  • Länsbygderådet Hela Sverige Ska Leva – Uppsala Län
  • Naturjouren ekonomisk förening
  • Nybyvision
  • Odlarföreningen Nybyplantan
  • Palestinska folkets förening (PFF)
  • Permakultur Uppsala Ek förening
  • Positiva framtidsvisioner
  • PRO Björklinge
  • PRO Fålhagen
  • PRO Gottsunda – Sunnersta
  • PRO Samarbetsorganisationen i Uppsala kommun
  • Refugees Welcome Uppsala
  • RFSL Uppsala
  • RFSU
  • Riksf för Hjälp Narkotika- och Läkemedelsberoende – Uppsala län
  • RIS - Rasbo i Samverkan
  • Ronja FK
  • Rädda Barnens lokalförening i Uppsala
  • Salsal föreningen i Sverige
  • Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala
  • Schysst Framtid Sverige
  • Segelflygarna Uppsala FK
  • Sensus studieförbund
  • SMU i Uppsala – En del av Equmenia
  • Social ekonomi Uppsala
  • Somaliska hjälpkommittén
  • Stefanushjälpen 
  • Stenhagens KK
  • Storvreta IBK
  • Storvreta IK
  • Studiefrämjandet
  • Svenska kyrkan Uppsala pastorat
  • Tamam Uppsala
  • Team Jackdaws Uppsala HC
  • Ting & kaka
  • TRIS – tjejers rätt i samhället
  • ULVIS – Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk
  • Uppsala Allians för bandyhallar
  • Uppsala Bouleallians
  • Upplands Idrottsförbund & SISU idrottsutbildning Uppland
  • Upplands Modelljernvägs Förening
  • Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling
  • Uppsala 4 H
  • Uppsala Föreningar
  • Uppsala Handikapp Idrott (UHI)
  • Uppsala HK
  • Uppsala kristna råd
  • Uppsala Kvinnojour
  • Uppsala Läns Bildningsförbund
  • Uppsala Modern Femkamp
  • Uppsala Paddlarklubb
  • Uppsala Rödakorskrets
  • Uppsala Stadsmission
  • Uppsala Tyngdlyftningsklubb
  • Uppsala Utvecklings Centrum för Social Ekonomi
  • Uppsala Unga Muslimer
  • Uppsala Young Hockey Club
  • UPS – Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
  • Vaksala SK
  • Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet
  • Österledskyrkan i Gamla Uppsala.
  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta avdelningen för social hållbarhet

  Kontaktperson: Daniel Nilsson

  Telefon: 018-727 59 17
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Fäll ihop