Lotteritillstånd

För att en ideell förening ska vara behörig att anordna ett lotteri måste den ha varit verksam i minst två år och fungera som en juridisk person.

I vissa fall behöver du registrera lotteriet eller skaffa tillstånd för att genomföra lotteriet.

Olika typer av lotterier

Lotterilagen bestämmer vilka regler som gäller för olika typer av lotterier. Olika typer av lotterier har namn efter lotterilagens paragrafer:

  • § 16-lotterier är större lotterier där föreningen säljer lotter för mer än 20 basbelopp, vilket motsvarar cirka 890 000 kronor. Föreningen behöver tillstånd.
  • § 17-lotterier är lotterier där föreningen säljer lotter för sammanlagt högst 20 basbelopp under tre år. Föreningen ska registrera lotteriet.
  • § 19-lotterier är mindre lotterier som en behörig förening får ordna. En lott får kosta högst sju kronor och försäljning av lotterna får bara ske på platsen för aktiviteten. Föreningen behöver inte registrera sig eller ansöka om tillstånd.

Avgifter för tillstånd och kontroll

En förening ansöker om tillstånd och registrering för lotter hos Uppsala kommun via Enheten för stöd och service.

Ett tillstånd för § 17-lotteri kostar 550 kronor och gäller i 3 år. Föreningen måste även betala ett kontrollantarvode på 3 procent av beräknad omsättning för varje lotteri.

Regler för § 17-lotteri

Ansökningsblankett för enskilt lotteri (PDF, 63 KB)

Registrering för lotteri (PDF, 13 KB)

Ansvarig myndighet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier i Uppsala kommun. Vid försäljning av lotteri i två eller flera kommuner är det Länsstyrelsen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Vid ännu större lotterier är Lotterinspektionen ansvarig myndighet.

Enheten för stöd och service

Enheten för stöd och service ansvarar för handläggningen av lotteritillstånd i Uppsala kommun.

Telefon: 018- 727 44 55