Sök bidrag för representation

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Arrangemanget
Kontaktuppgifter

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunfullmäktige ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in uppgifterna för att hantera ansökningen om bidrag för representation. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse. 

Vi sparar uppgifterna i upp till två år, till dess att eventuellt representationsbidrag betalats ut.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta kommunledningskontoret

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.
Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredagar 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala