Sök uppsatsstipendiet

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Personuppgifter
Din uppsats

Du kan antingen bifoga din uppsats eller ange länk till webbsida där den är publicerad. Din ansökan ska innehålla en A4-sida med en sammanfattning av din uppsats i populärvetenskaplig form. Om din uppsats är större än 10 MB måste du mejla in den till kommunledningskontoret@uppsala.se och hänvisa att du har skickat in dina övriga uppgifter via formuläret på uppsala.se. 

Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Hur du fick kännedom

Genom att du fyller i och skickar in formuläret godkänner du att ansvarig nämnd i Uppsala kommun behandlar personuppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om behandling av personuppgifter 

Kommunstyrelsen är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna i det här formuläret.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.