Ansök Pilsbo fondmedel

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Föreningsinformation

Ange för- och efternamn

Om sommarlovsaktiviteten

Beskriv vilken typ av verksamhet ni bedriver och vilken målgrupp den riktar sig mot.
Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Ange hur många dagar aktiviteten pågår.
Ange hur många deltagare som kan delta.

Föreningens utgifter i samband med aktiviteten

Ange eventuell hyreskostnad.
Ange eventuell kostnad för aktivitetsledare.
Ange eventuella materialkostnader.
Ange eventuell egen kontant insats för verksamheten.
Specificera om ni har andra kostnader för aktiviteten.

Intäkter från aktiviteten

Ange eventuella deltagaravgifter.
Ange andra eventuella bidrag eller intäkter föreningen får för aktiviteten.
Ange ansökt bidragsbelopp för aktiviteten.
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.