Pilsbo fondmedel

Föreningar som bedriver särskild sommarlovsaktivitet på Pilsbo för barn 6–15 år kan söka stöd i form av fondmedel.

Fondmedlet riktar sig till särskilda sommarsatsningar, inte till ordinarie eller återkommande sommarlovsaktiviteter.  

Sommarlovsaktiviteter ska rikta sig till för barn som

 • inte har samma möjlighet som andra barn till ett aktivt sommarlov
 • sällan vistas i lantliga miljöer
 • saknar tillgång till naturbad och frilufts- och idrottsaktiviteter på sommaren.

Under 2019 finns inga fondmedel att ansöka om. Ansökan är därför stängd under året.

 • För att söka fondmedel ska er förening 

  • vara registrerad och ha ett organisationsnummer
  • ha sitt säte i Uppsala kommun
  • bedriva en verksamhetssatsning på Pilsbo som ger barn 6–15 år möjligheten att vistas i lantlig miljö med en eller flera aktiviteter. 
 • Fondmedlen kommer från två fonder:

  • Stiftelsen Barnens Dag
  • Samstiftelsen för skollovskolonier. 

  Idrotts- och fritidsnämnden beslutar vilka verksamheter som får fondmedel. Föreningsstöd kontaktar dig om din förening blir utvald. Pengarna betalas sedan ut senast 30 juni.

 • Får din förening fondmedel ska ni redovisa på en särskild redovisningsblankett hur pengarna har använts.

  Skicka ifylld redovisningsblankett till bidrag@uppsala.se

  Ladda hem redovisningsblanketten. (PDF, 900 KB)

  Redovisning ska vara inskickad senast 25 augusti.

  Om du och din föreningen inte skickar in redovisningen kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Kontakta föreningsstöd

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
Postadress:  Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen föreningsstöd, 753 75 Uppsala