Om Uppsala kommuns stipendier

Uppsala kommun delar varje år ut stipendier för prestationer inom kultur, idrott och uppsatsskrivning.

Stipendier som du kan söka: 

Stipendier som du kan nominera någon till:

Övriga stipendier:

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala