Nominering av kandidat till hedersstipendiet

Jag vill nominera en kandidat till hederstipendiet

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kontaktuppgifter till den nominerade
Mina kontaktuppgifter
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala