Vasaparken

Vasaparken

Vasaparken ligger i främre Luthagen. Vasaparken är en park med plats för lek och lärande. Parken är indelad i tre zoner med växter som är typiska för Götaland, Svealand och Norrland.

I Vasaparken finns

Alla parker