Valsätraparken

Park med lekplats i Valsätra.

  • En stor grön gräsyta med skog längst bort och ett träd i förgrunden.
  • Tre personer med rullatorer sitter på en parkbänk bredvid en gångväg som går över en stor gräsyta.
  • En lekplats med bland annat två klätterställningar och gungor.

Hitta hit

Alla parker