Tullgarnsparken

Ta med dig picknick och slå dig ner på de långa bryggorna längs Fyrisån. Här kan du också träna i Tullgarnsparkens utegym.

  • Fyrisån med stora träd längs ena kanten och en träbrygga längs andra.
  • En trätrappa längs en grässluttning. Ovanför går en person bland lövträd.
  • Några båtar förtöjda vid en träbrygga längs med Fyrisån. Längs med ån finns stora lövträd.

Hitta hit

Alla parker