Tegnérparken

  • Tegnérparken
  • Tegnérparken
  • Tegnérparken
  • Tegnérparken
  • Tegnérparken

Tegnérparken är en park i Luthagen i Uppsala i Sverige. Parken avgränsas av Kyrkogårdsgatan, Ringgatan och Sibyllegatan.

Parken är uppkallad efter skalden Esaias Tegnér men kallas i folkmun ofta för Giraffparken efter en girafformad rutschkana som tidigare fanns i parken. 

Alla parker