Tegnérparken

Tegnérparken är en park i Luthagen i Uppsala i Sverige. Parken avgränsas av Kyrkogårdsgatan, Ringgatan och Sibyllegatan.

Parken är uppkallad efter skalden Esaias Tegnér men kallas i folkmun ofta för Giraffparken efter en girafformad rutschkana som tidigare fanns i parken. 

  • En stor gräsyta med träd, en grusväg och några utspridda människor.
  • En lekplats med bland annat gungor, klätterställning och en rutschkana i form av en giraff.
  • En stor gräsyta kantad av träd och en grusväg.
  • En grusväg med blomrabatter, buskar och bänkar längs sidorna.

Hitta hit

Alla parker