Stadsträdgården

  • Stadsträdgården
  • Stadsträdgården
  • Stadsträdgården
  • Stadsträdgården
  • Stadsträdgården
  • Stadsträdgården
  • Stadsträdgården

Stadsträdgården är Uppsalas stadspark. Den ligger vid Fyrisån i höjd med Islandsfallet och är öppen året runt.

I stadsträdgården finns

Alla parker