Stadsträdgården

Stadsträdgården är Uppsalas stadspark. Den ligger vid Fyrisån i höjd med Islandsfallet och är öppen året runt.

I stadsträdgården finns

Symbol fiskeförbud

Fiskeförbud mellan Hamnspången och Kvarnfallet

Observera att det är totalt fiskeförbud året runt mellan Hamnspången och Kvarnfallet. Förbudet gäller också i fisktrappor, omlopp för fisk eller andra konstruktioner för fiskvandring.

Sommarkafé i Gula villan

Gula villan är öppen från 15 maj till 15 september. Om det är bra väder öppnar de redan 30 april och håller öppet ändra fram till 15 oktober.

  • En stor runt blomsterodling med en grusgång runt. Vid sidan finns bänkar, träd och buskar.
  • Två barn går på en grusgång mellan cafébord och blomsterodlingar. I bakgrunden syns träd, buskar och Uppsala slott.
  • En gräsyta med träd bredvid Fyrisån med båtar i.
  • Stora gräsytor med träd och parkbänkar.

Hitta hit

Alla parker