Rosénparken

  • Rosenparken
  • Rosenparken
  • Rosenparken
  • Rosenparken
  • Rosenparken

Rosénparken ligger vid Fyrisån, mellan Upplandsmuseet och Saluhallen.

Parken invigdes 2007 i samband med Linnés 300-årsjubileum och har fått sitt namn efter barnläkekonstens fader, Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773).

I Rosénparken finns

  • en fisktrappa för aspar
  • blomsterplanteringar
  • sittplatser.
Alla parker