Rosénparken

Rosénparken ligger vid Fyrisån, mellan Upplandsmuseet och Saluhallen. Parken invigdes 2007 i samband med Linnés 300-årsjubileum och har fått sitt namn efter barnläkekonstens fader, Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773).

I Rosénparken finns

  • en fisktrappa för aspar
  • blomsterplanteringar
  • sittplatser.
Symbol fiskeförbud

Fiskeförbud mellan Hamnspången och Kvarnfallet

Observera att det är totalt fiskeförbud året runt mellan Hamnspången och Kvarnfallet. Förbudet gäller också i fisktrappor, omlopp för fisk eller andra konstruktioner för fiskvandring.

  • En rak gång mellan en gräsplätt, bänkar och blomsterodlingar. Uppsala domkyrka syns i bakgrunden.
  • En sten- och grusgång med bänkar, gräs och blomsterodlingar på sidorna. Ett vitt trähus till höger.
  • Ett smalt vattendrag går under en stenbro. Ovanför syns ett staket och olika äldre byggnader.

Hitta hit

Alla parker