Norbyvreten

Norbyvreten är en park fylld av liv och rörelse. Läget intill Stadsskogen ger utmärkta möjligheter för en heldagsutflykt. 

Vi rustar upp parken

Lekplatsen och utegymsdelen med utedusch har renoverats och vi har ställt ut ett nytt väderskydd med belysning. Gång- och cykelbanan som går genom parken har blivit bredare och växtligheten mot gatan har föryngrats.

Lekplatsen kommer att öppnas igen i slutet på oktober. Samtliga arbeten i parken beräknas bli klara i slutet på november.

  • Stora gräsytor avdelade med träd.
  • En grillplats i en skogsdunge.
  • En lekplats med bland annat en klätterställning och gungor.

Hitta hit

Alla parker