Lina Sandells park

Lina Sandells park ligger längs med Hugo Alfvéns väg, i höjd med Bandstolsvägen, i Gottsunda. I parken finns bänkar, träd, buskar och statyn De dansande flickorna. 

Uppsala kommun rustar upp Lina Sandells park under 2018.

Läs de vanligaste synpunkterna, önskemålen och idéerna som kommit fram under dialogerna kring Lina Sandells park.

En staty av flickor som dansar i ring.

Hitta hit

Alla parker