Lina Sandells park

Lina Sandells park

Lina Sandells park ligger längs med Hugo Alfvéns väg, i höjd med Bandstolsvägen. I parken finns bänkar, träd, buskar och statyn De dansande flickorna. 

Uppsala kommun rustar upp Lina Sandells park under 2018.
Läs om arbetet och hur du kan lämna synpunkter på vad som ska finnas i parken.

Alla parker