Kvarteret Rinda

  • Kvarteret Rinda
  • Kvarteret Rinda
  • Kvarteret Rinda
  • Kvarteret Rinda

Kvarteret Rinda är en park i centrala Uppsala som gränsar till Odensgatan, Sturegatan och Sysslomansgatan. I parker finns blomsterplanteringar

Alla parker