Kvarteret Rinda

Kvarteret Rinda är en park i centrala Uppsala som gränsar till Odensgatan, Sturegatan och Sysslomansgatan. I parken finns blomsterplanteringar.

  • Två killar går på en av gångvägarna genom en park med gräsytor och träd. Bredvid parken finns hus.
  • En person ligger i gräset bredvid en grusrundel kantad av träd och buskar.

Hitta hit

Alla parker