Klosterparken

  • Klosterparken
  • Klosterparken
  • Klosterparken

Klosterparken är en park på innergården i kvarteret Torget i Uppsala. Kvarteret ligger mellan gatorna Svartbäcksgatan, S:t Persgatan, Östra Ågatan och Klostergatan.

I parken finns

  • en örtagård
  • markerade murar efter Uppsala franciskankonvent
  • runstenen Upplands runinskrifter.
Alla parker