Kastellparken

Kastellparken är en park i Uppsala som gränsar till Värnlundsgatan, Dan Anderssongatan och Elin Wägnersgatan.

Den är anlagd på 1970-talet och har en lekplats. 

  • En stor öppen gräsyta med en liten träddunge. I bakgrunden syns några hus.
  • En torr gräsyta bredvis en gång- och cykelväg kantad av buskar. Bakom dessa ligger några hus.
  • En basketplan kantad av träd. I bakgrunden syns några hus.
  • Gräsytor, stora lövträd och buskar. En skymtar ett stort klätternät och en basketkorg.

Hitta hit

Alla parker