Kastellparken

  • Kastellparken
  • Kastellparken
  • Kastellparken
  • Kastellparken

Kastellparken är en park i Uppsala som gränsar till Värnlundsgatan, Dan Anderssongatan och Elin Wägnersgatan.

Den är anlagd på 1970-talet och har en lekplats. 

Alla parker