Kastellparken

Kastellparken är en park i Uppsala som gränsar till Värnlundsgatan, Dan Anderssongatan och Elin Wägnersgatan. Den är anlagd på 1970-talet och har en utflyktslekplats med tema trafik. Här finns vägar i mindre skala, små hus och grönska. Lekplatsen har olika sorters gungor, karuseller, sandlåda, lekfordon, gungbräda och väderskydd.

I parken finns även stor bouleplan med 8 banor, gott om sittplatser och grönskande planteringar.

Vi rustar upp Kastellparken

Under 2019 har vi färdigställt den nya boulebanan, trafiklekplatsen, planterat träd och rustat grusplanen. Under vinter 2019 och våren 2020 fortsätter vi med arbetet med att slutföra renoveringen:

 • Basketplanen utvecklas till en plan för fler aktiviteter.
 • En hinderbana och grillplats anläggs.
 • Grusplanen får ny belysning och sittplatser samt resten av alléträden återplanteras.

Delar av parken stängs under arbetet


Under byggtiden stänger vi av delar av parken i olika omgångar. Under byggtiden kan det vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanorna.

Tidplan

Arbetet i parken pågår under 2018-2020.

 • Kastellparken
 • Kastellparken
 • Kastellparken
 • Kastellparken
 • Kastellparken
 • Kastellparken
 • Kastellparken
 • Kastellparken
 • Kastellparken
 • Kastellparken

Hitta hit

Alla parker