Kastellparken

Kastellparken är en park i Uppsala som gränsar till Värnlundsgatan, Dan Anderssongatan och Elin Wägnersgatan.

Den är anlagd på 1970-talet och har en lekplats. 

Vi rustar upp Kastellparken

Nu rustar vi upp parken som får en ny utflyktslekplats och temalekplats med tema trafik. Den får också flera olika aktivitetsytor och nya växter. Under byggtiden stänger vi av delar av parken i olika omgångar. Under byggtiden kan det vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanorna.

Arbetet i parken pågår under 2018-2020.

  • En stor öppen gräsyta med en liten träddunge. I bakgrunden syns några hus.
  • En torr gräsyta bredvis en gång- och cykelväg kantad av buskar. Bakom dessa ligger några hus.
  • En basketplan kantad av träd. I bakgrunden syns några hus.
  • Gräsytor, stora lövträd och buskar. En skymtar ett stort klätternät och en basketkorg.

Hitta hit

Alla parker