Kastellparken

Kastellparken är en park i Uppsala som gränsar till Värnlundsgatan, Dan Anderssongatan och Elin Wägnersgatan.

Den är anlagd på 1970-talet och har en lekplats. 

Vi rustar upp Kastellparken

Nu rustar vi upp parken och den kommer att få många nya sittplatser, ny belysning och nya växter. Andra förbättringar är att:

  • Parken får en ny utflyktslekplats och temalekplats med tema trafik. Här kommer det att finnas vägar i mindre skala, små hus och grönska. Lekplatsen får också olika sorters gungor, karuseller, sandlåda, rutschkana, lekfordon, gungbräda och väderskydd.
  • Basketplanen utvecklas till en plan för fler aktiviteter. Den får en sarg, en större gunga och klätterlek samt olika sorters ligg- och sittmöbler.
  • Boulebanan flyttas till en annan plats i parken och den får sittplatser och avgränsande planteringar.
  • Grusplanen får ny belysning och sittplatser.
  • Vi byter ut de större träden runt den stora gräsytan. Vi sätter upp ny belysning och en enkel picknick- och grillplats kommer att ställas ut på ytan.

Delar av parken stängs under arbetet

Under byggtiden stänger vi av delar av parken i olika omgångar. Under byggtiden kan det vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanorna.

Tidplan

Arbetet i parken pågår under 2018-2020. I första etappen färdigställer vi boulebanan som beräknas bli klar till våren 2019.

  • En stor öppen gräsyta med en liten träddunge. I bakgrunden syns några hus.
  • En torr gräsyta bredvis en gång- och cykelväg kantad av buskar. Bakom dessa ligger några hus.
  • En basketplan kantad av träd. I bakgrunden syns några hus.
  • Gräsytor, stora lövträd och buskar. En skymtar ett stort klätternät och en basketkorg.

Hitta hit

Alla parker