Kapellgärdsparken

Kapellgärdsparken är en park i Uppsala som ligger i bostadsområdet Kantorn. I parken finns en skateboardpark med hinder och ramper, en lekplats och ett utegym.

Läs om Kapellgärdsparkens lekplats.

Läs om Kapellgärdsparkens utegym.

  • Ett fotbollsmål på en plan bakom buskar och träd i Kapellgärdsparken.
  • Rutschkana och skateboardramp i Kapellgärdsparken.

Hitta hit

Alla parker