Kapellgärdsparken

  • Kapellgärdsparken
  • Kapellgärdsparken
  • Kapellgärdsparken
  • Kapellgärdsparken
  • Kapellgärdsparken

Kapellgärdsparken är en park i Uppsala som ligger i bostadsområdet Kantorn.

I parken finns en lekplats.

Alla parker