Källparken

  • Källparken
  • Källparken
  • Källparken
  • Källparken
  • Källparken

Källparken är en del av Gunnar Leches Sala Backe. 

Parken erbjuder stora gräsytor för dem som har spring i benen och små rumsbildningar med blommor för de som vill ta det lugnt.

Parken fick sitt namn genom Trefaldighetskällan som ligger i parkens nordöstra hörn.

Alla parker