Hedströmska kilen

Hedströmska kilen är en kilformad park i stadsdelen Luthagen. Här finns äppelträd och lindhäckar kring slingrande gångar som ger en känsla av en labyrint.

Upprustning av parken 2018

Under våren ska vi renovera och förbättra Hedströmska kilen. Vi ska bland annat öka trafiksäkerheten vid gång- och cykelpassagerna och plantera fler växter och träd i parken.  

Arbetet innebär att vi

  • breddar trottoaren mot Börjegatan
  • planterar ny häck och nya träd (lind och olika arter av ek) i alléform
  • förbättrar trafiksäkerheten vid övergångarna över Börjegatan och Kyrkogårdsgatan
  • sätter upp ett nytt staket och planterar vildvin
  • planterar nya vårlökar inne i parken. 

Påverkan under byggtiden

Under sommaren och hösten stänger vi av delar av parken i olika omgångar. När vi bygger om gång- och cykelpassagerna kan trafiken påverkas korta sträckor och eventuellt ledas om.

Tidplan för arbetet

Vi har redan gjort en del förberedande arbete genom att ta ner sjuka och angripna träd längs med Kyrkogårdsgatan. Renoveringsarbetet forsätter mellan midsommar fram till augusti. Vi planerar att plantera träden under hösten när säsongen är bäst.

  • Kringliga gångvägar mellan gräsytor, buskar och träd i Hedströmska kilen.
  • Olika typer av sittbänkar mellan buskarna i Hedströmska kilen.

Hitta hit

Alla parker