Gunsta backar

Gunsta Backar är en park i Fålhagen. Parken har bland annat flera gräskullar för pulkaåkning, en mindre cykelbana och en lekplats.

I lekplatsen finns bland annat

 • karusell
 • motorikbana
 • rutschkanor
 • olika gungor
 • cykelkarusell
 • lektåg
 • gungbräda
 • lekbåt
 • sandlåda.

Lekplatsen har också flera sittplatser, ett väderskydd och en grillplats. Som tillägg till lekutrustningen finns bildstöd för att visa hur du kan använda de olika lekredskapen.

 • En träportal in till en lekplats med bland annat klätterställning och gungor.
 • Två sittgrupper på en lekplats.
 • En lekplats på grup med bland annat en cykelkarusell och klätternät.
 • Två sittgrupper på gräs bredvid en lekplats på grus.
 • En lekplats på grus med bland annat klätterställning, ett lok och ett lusthus.

Hitta hit

Alla parker