Gottsundagipen

Gottsundagipen är ett naturområde som sträcker sig från Vårdsätravägen, förbi Gottsunda och till Sunnersta.

Här finns stora gräsytor och bollplaner, flera stigar, skidspår och kolonilotter med växter från hela världen. 

  • En kvinna med två hundar på en äng i Gottsundagipen.
  • Stora gräsytor delade av cykelbanor med belysning i Gottsundagipen.

Hitta hit

Alla parker