Frodeparken

Frodeparken är en park i centrala Uppsala från 1930-talet. Den begränsas i nordöst av Salagatan och i sydväst av järnvägsspåret.

I parken finns en lekplats och blomplanteringar. 

  • En jättestor gunga på en gräsyta mellan träden i Frodeparken. I bakgrunden skymtar bostadshus.
  • Sten- och växtinstallationer, buskar och bänkar i Frodeparken. Ett stort hus ligger bredvid.

Hitta hit

Alla parker